Elitidrott

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

Internationell framgång inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning. RF-SISU Uppland strävar efter att förse våra uppländska elitidrottare med bästa möjliga förutsättningar.

I Uppland finns goda möjligheter att kombinera elitidrott och studier, både på gymnasie- och eftergymnasialnivå. RF-SISU Uppland jobbar för att stärka elitidrotten i distriktet genom erfarenhetsutbyte och nätverk.

Elitidrott på gymnasiet i Uppland

Det finns två olika möjligheter för elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet: riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning. I Uppland finns tre idrotter som har RIG:

  • Amerikansk fotboll - Celsiusskolan, Uppsala
  • Badminton - Celsiusskolan, Uppsala
  • Golf – Celsiusskolan, Uppsala

NIU finns på fyra skolor i Uppland:

Arlandagymnasiet - Märsta

Celsiusskolan - Uppsala

Ellen Fries gymnasium - Uppsala

Westerlundska gymnasiet - Enköping

Elitidrottsvänligt lärosäte

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. För att kunna söka till utbildning påEVL krävs ett intyg från aktuellt specialidrottsförbund (SF). Elitidrottsvänligt lärosäte i Uppland är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Läs mer om EVL på Riksidrottsförbundets hemsida

Nätverk

RF-SISU Uppland deltar i nätverket Elitidrott Uppsala, ett partnerskap mellan Uppsala kommun, elitidrottföreningar i Uppsala, Uppsalas arenor, RF-SISU Uppland, Uppsala Universitet och näringslivet. Partnerskapet syftar till att skapa bättre förutsättningar för Uppsalas elitidrottsföreningar att kunna bedriva sin verksamhet på högsta elitnivå.

Sidan publicerades: 4 april 2024