Antidoping

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från specialidrottsförbund (SF), distriktsidrottsförbund (RF-SISU) och idrottsföreningar.

Antidopingarbetet

Antidopingarbetet är en global angelägenhet och WADA:s världsantidopingkod ligger till grund för hur det utförs. I Sverige är det Antidoping Sverige som gör det operativa arbetet vilket bedrivs inom följande nio verksamhetsområden: Dopingkontroller, analysverksamhet, juridisk verksamhet, information, utbildning, forskning och utveckling, nationell samverkan, internationell samverkan och kvalitetssäkring. Läs mer om antidopingarbetet här

Dopingkontroller

Arbetet bedrivs i form av en omfattande dopingkontrollverksamhet. Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att ställa upp om de kallas till en kontroll. Samtliga dopingkontroller utförs av utbildade dopingkontrollfunktionärer. Läs mer om dopingkontroller här

Utbildning

Genom utbildningen Vaccinera klubben skapar din förening en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen beredskap att hantera dopingfall i praktiken. Vaccinera din klubb här

Är du aktiv idrottare? För dig finns den webbaserade utbildningen Ren Vinnare, som endast tar cirka 30 minuter att genomföra. Gör utbildningen Ren Vinnare här

På föreläsningen Kost, kosttillskott och antidoping får du lära sig mer om kostens betydelse, riskerna med kosttillskott och antidopingarbetet. Kontakta Christoffer Johansson, christoffer.johansson@rfsisu.se eller 0727-414648, för mer information och för att boka en föreläsning hos din förening.

Kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Läs mer om kosttillskott här

Sidan publicerades: 8 november 2022

Tipsa om misstänkt doping

Är du stark? Vågar du stå upp för den idrott som du älskar? Stå upp för misstänkt doping på dopingtips.se