Foto: Ida Lindberg

Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 7 september 2023

För att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten har Riksidrottsförbundet och samtliga 19 RF-SISU distrikt fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning på mer rörelse i skolan. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Rörelsesatsning i skolan riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt till de som inte rör på sig tillräckligt. Arbetet sker i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning.

Långsiktiga och hållbara insatser

RF-SISU Uppland vill att rörelse blir en naturlig del av lärandet och lärmiljön och att skolledare och skolpersonal bidrar till att uppmuntra rörelseaktiviteter och utforma skolgårdar som inbjuder till rörelse. Vi vill också att de insatser som görs är hållbara och långsiktiga och att de med tiden blir en del av den ordinarie verksamheten.

Stöd och material

På webbplatsen Rörelsesatsning i skolan - stöd och material hittar du inspiration och material för att skapa mer rörelse och rörelseglädje. Här finns exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Webbplatsen riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

På Riksidrottsförbundets (RF) webbplats hittar du mer information om hur RF arbetar med Rörelsesatsning i skolan, riktlinjer och mål för satsningen samt rapporter och utvärderingar.

Deltagande skolor i Uppland

Enköpings kommun
Enöglaskolan, Rombergaskolan och Skolstaskolan.

Heby kommun
Heby skola, Heby grundsärskola, Morgongåva skola och Östervåla skola.

Håbo kommun
Gröna Dalenskolan, Gröna Dalenskolans särskola, Läraskolan och Slottsskolan.

Knivsta kommun
Högåsskolan, Lagga skola, Långhundra skola, Walloxskolan och Ängbyskolan.

Norrtälje kommun
Bålbroskolan och Wigulfskolan.

Uppsala kommun
Danmarks skola, Hågadalsskolan, Liljeforsskolan, Malmaskolan, Musiklådan, Skyttorps skola, Treklangens skola, Vattholmaskolan och Von Bahrs skola.

Älvkarleby kommun
Bodaskolan, Rotskärsskolan, Sörgärdets skola och Älvboda Friskola.

Östhammars kommun
Vallonskolan, Vretaskolan och Öregrunds skola.

Nätverk

Personal på samtliga skolor i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommun har möjlighet att gå med i RF-SISU Upplands nätverk för ökad rörelse i skolan. Det är kostnadsfritt att delta i nätverket och det är inte förknippat med några förpliktelser.

Som deltagare i nätverket får du bland annat:

  • Information, tips och inspiration till din e-postadress cirka fyra gånger per år.
  • Erbjudande om att delta vid föreläsningar som RF-SISU Uppland arrangerar.
  • Möjlighet att boka RF-SISU Upplands rörelsebana.
  • Möjlighet att delta i en Facebook-grupp för skolpersonal där idéer och inspiration kan delas.

Gå med i nätverket genom att fylla i formuläret

Följ oss på Instagram där vi heter rörelsesatsningiskolanuppland

Sidan publicerades: 8 november 2022