Sigtunabygdens Ryttarförening har koll på hållbarhetsläget

Det började med att de pratade om att byta ut LED-belysningen i ridhuset. Det slutade med att de byggde ett miljörum och installerade solceller på stalltaket. Sigtunabygdens Ryttarförening har tagit stora steg i arbetet mot en mer klimatsmart ridanläggning och en mer hållbar ridskola.

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

Sigtunabydens Ryttarförening hade länge funderat på hur de kunde bidra till att göra anläggningen och verksamheten mer hållbar.

– Vi försöker ju göra allt för att hålla nere våra energikostnader. Det började med att vi pratade om att byta ut LED-belysningen i ridhuset, berättar Åsa Nordberg, ridlärare hos Sigtunabygdens Ryttarförening.

Men belysningen i ridhuset byttes aldrig ut. I stället bestämde sig föreningen för att prioritera en installation av solceller på stalltaket. För att det skulle gå att göra var de dock tvungna att låta renovera taket då det är en äldre byggnad och taket var i dåligt skick. I september monterades byggställningar upp runt stallet och taket byttes ut. I november installerades solcellerna och sedan årsskiftet är anläggningen i gång.

– Målet är att kunna använda energin från solcellerna till vår ungdomsverksamhet, förklarar Åsa.

Renovering av taket på stallet

För renovering av tak och installation av solceller sökte och beviljades föreningen anläggningsstöd från RF-SISU Uppland.

– Förra året prioriterade vi stöd till energi- och miljöprojekt. Förutom Sigtunabygdens Ryttarförening beviljades ytterligare 13 föreningar projektstöd varav tre fick stöd till installation av solceller, berättar Björn Hultén, handläggare av anläggningsstödet hos RF-SISU Uppland.

Ungdomsstyrelsen tog initiativ till miljörum

Tidigt i höstas deltog Åsa och ordföranden i föreningens ungdomssektion, Emelie E, på en workshop med tema hållbar ridsport. Workshopen arrangerades av RF-SISU Uppland och Upplands Ridsportförbund och förutom Sigtunabygdens Ryttarförening deltog även Olunda Ryttarförening och Lurbo Ridklubb. Det var vid det här tillfället Sigtuna Ryttarförening bestämde att de skulle prioritera arbetet med källsortering.

– Personalen som är på anläggningen på dagtid har ju källsorterat, men det har inte genomsyrat hela verksamheten, förklarar Åsa.

De bestämde sig för att göra ett miljörum med källsortering av allt från glas och plast till kartong och batterier.

– Miljörummet ligger precis vid vägen så att det ska vara enkelt att lasta. Att källsorteringen har en bestämd plats har också underlättat för att skapa en rutin för att åka till återvinningen, fortsätter Åsa.

Det nya miljörummet för källsortering

I samma veva tog ungdomsstyrelsen även initiativ till sopsortering i cafeterian.

– Vi har en aktiv ungdomsverksamhet med en driven styrelse i ungdomssektionen. När det gäller sopsorteringen har ungdomarna gjort det mesta. De åkte till IKEA och köpte kärl och sedan märkte de upp dem. Ungdomarna har många idéer och vi behöver ta vara på deras energi, konstaterar Åsa.

Och arbetet med hållbarhet fortsätter. Åsa berättar att föreningens arbete har lyft upp frågorna om hållbarhet på bordet och att samtalen och diskussionerna under arbetets gång har ökat både kunskap och kännedom om miljöfrågor.

Källsortering i cafeterian

Hållbar framåtblick

Men hur ser det fortsatta arbetet ut? Nu har föreningen lyft frågor om miljövänliga produkter med miljömärkning och återanvändning och lagning av utrusning. Och så är det ju frågan allt började med.

– Vi bytte ju aldrig till LED-belysning i ridhuset. Men det är någonting vi vill fortfarande göra och som står på önskelistan avslutar Åsa.

Om anläggningsstödet

Det finns sex olika inriktningar inom anläggningsstödet. Under 2024 prioriterar RF-SISU Uppland stöd till renoveringsprojekt utifrån det ekologiskt hållbara i att renovera en anläggning i stället för att bygga nytt. Maxbeloppet för renoveringsstöd är 400 000 kronor. Naturligtvis tar vi även emot ansökningar även inom de andra inriktningarna, men stöd till renoveringsprojekt prioriteras. Läs mer om anläggningsstödet här

Sidan publicerades: 9 februari 2024

Sök projektstöd för för att utveckla verksamheten till att bli mer ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar.