Foto: Eric Runestam

Idrottsövergripande utbildningar

Sidan uppdaterades: 28 maj 2024

Föreningar kan erhålla stöd för att utbilda sina ledare för barn och ungdomar samt föreningsledare.

De idrottsövergripande utbildningar som föreningar kan erhålla stöd för är:

  • Grundutbildning för tränare
  • Fortsättningsutbildning för tränare
  • Grundutbildning för föreningsledare
  • Andra utbildningar, med RF-SISU Uppland som anordnare, som stärker deltagarnas kunskap kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Målgrupp

  • Föreningsledare, t.ex. styrelseledamöter och lagledare
  • Ledare för barn och ungdomar upp till 25 år, te.x. tränare

Bidragets storlek

Grundutbildning för tränare: 1 800 kronor.

Fortsättningsutbildning för tränare: 2 500 kronor.

Grundutbildning för föreningsledare: 800 kronor.

Sidan publicerades: 28 maj 2024