Ta tempen på idrottsföreningen

Sidan uppdaterades: 7 september 2023

Med RF-SISU Upplands mall för enkäter kan din förening enkelt samla in feedback från medlemmarna. Vi hjälper till med allt från utformning och distribution till analys av enkäten.

Genom att göra en enkät kan föreningen till exempel undersöka vilka utvecklings- och utbildningsbehov som finns hos tränare, hur aktiva upplever tränings- och tävlingsmiljön eller hur vårdnadshavare vill att kommunikationen ska fungera.

Utformning, distribution och analys av enkäten

I RF-SISU Upplands enkätmall finns ett frågebatteri med ett antal frågor och frågeställningar inom olika områden såsom delaktighet, trygghet och inkludering. Frågorna är anpassade utifrån målgrupp:

  • Aktiva upp till 13 år
  • Aktiva 13 år och äldre
  • Tränare/Ledare
  • Vårdnadshavare
  • Styrelsemedlemmar

I samråd med oss väljer föreningen ut den målgrupp som enkäten ska skickas till samt vilka frågor som ska ställas. Därefter skapar vi en färdig enkät som är klar att skickas ut.

När svarstiden för enkäten har gått ut skapar vi en rapport som vi analyserar tillsammans för att identifiera hur föreningen kan arbeta vidare utifrån svaren från enkäten.

Är din förening intresserad av att genomföra en enkät? Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent

Sidan publicerades: 7 september 2023