Nätverk för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Som föreningsledare i en uppländsk idrottsförening har du möjlighet att gå med i RF-SISU Upplands nätverk för arbetsgivarfrågor, ekonomi och juridik.

Det är kostnadsfritt att delta i nätverken och det är inte förknippat med några förpliktelser.

Nätverken kommer i första hand att träffas digitalt via Microsoft Teams. Här kan du som föreningsledare hitta nya samarbeten, ställa frågor och få tips och idéer i ditt dagliga arbete. Här hjälper och inspirerar vi helt enkelt varandra!

Föreningen som arbetsgivare

Många föreningar väljer att anställa personal, vilket innebär att föreningen är arbetsgivare. Att föreningen har arbetsgivaransvar betyder att föreningens styrelse ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Som arbetsgivare finns många regler och bestämmelser att sätta sig in i och hålla reda på. Vad är det egentligen som gäller?

Föreningsekonomi

Som idrottsförening är det viktigt att ha både god ekonomi och ordning och reda i bokföringen. Detta underlättar för att planera, följa upp och nå föreningens mål. Vad ska du tänka på när du sköter den löpande bokföringen, upprättar bokslut och inkomstdeklaration?

Föreningsjuridik

Det moderna föreningsarbetet är omgärdat av många lagar och regler. Kraven från omgivningen blir allt större på de ideella organisationerna, framförallt från myndighetsutövande organ. Som förening är det mycket att hålla koll på. Vad säger föreningens stadgar? Hur genomför man ett årsmöte? Vad är det föreningen har kommit överens om med den andra parten i avtalet?

Som deltagare i nätverket får du bland annat:

  • Information om viktiga händelser och datum.
  • Tips och inspiration.
  • Erbjudande om att delta vid föreläsningar som RF-SISU Uppland arrangerar.

Sidan publicerades: 12 februari 2024