Föreningen som arbetsgivare

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Kanslist, tränare eller domare? Ideell, konsult eller anställd? I en förening finns många olika roller som kan utföras antingen som idellt arbete eller som lönearbete. Många föreningar väljer att anställa personal, vilket innebär att föreningen är arbetsgivare.

Som arbetsgivare finns många regler och bestämmelser att hålla reda på och att ha arbetsgivaransvar innebär att föreningens styrelse ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Idrottföreningen och skatter

När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. På Skatteverkets webbplats registrerar du din förening som arbetsgivare

Som arbetsgivare har föreningen skyldighet att lämna in uppgifter samt betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda. För ideella föreningar gäller samma regler, med vissa undantag, som för andra arbetsgivare. På Skatteverkets webbplats finns all information din förening behöver om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag. I broschyren Idrott och skatter Pdf, 285 kB. hittar du en sammanställning av gällande skatteregler, med hänvisningar till var du på Skatteverkets webbplats kan hitta ytterligare information.

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket. För en person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska arbeta som idrottare eller tränare i en förening som är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) gäller säskilda regler för arbetstillstånd. På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om arbetstillstånd.

Arbetsmiljö

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. RF-SISU Uppland arbetar för en idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Här hittar du mer information om RF-SISU Upplands arbete för en trygg idrottsmiljö

Arbetsmiljö är allt på en arbetsplats och omfattar både sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del av idrottsföreningens dagliga verksamhet. På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete.

På Prevents webbplats finns en rad hjälpmedel såsom cheklistor och inspirationsartiklar för att underlätta din förenings arbete med arbetsmiljön.

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Genom att vara medlem hos Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning. På Arbetsgivaralliansens webbplats hittar du mer information om arbetsrätt.

Sidan publicerades: 5 december 2022