Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 11 oktober 2023

Idrottsklivet är satsningen som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet med Idrottsklivet är att stärka den föreningsidrottsliga närvaron i angivna områden för att främja inkludering, öka tryggheten samt bidra till det brottsförebyggande arbetet.

Arbetet ska ses som ett sätt att förstärka idrottsrörelsens långsiktiga arbete med Strategi 2025 och bedrivas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Just nu pågår ett arbete med kartläggning och samordning för respektive område.

I Stockholm kommer vi att arbeta i prioriterade områden i följande kommuner: Haninge, Nacka, Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg, Järfälla, Sollentuna, Upplands Bro.

Vid frågor om Idrottsklivet i Stockholm, kontaktar ni Marika Dehlbom, marika.dehlbom@rfsisu.se

För mer information om Idrottsklivet, läs mer på Riksidrottsförbundets webbplats här

Sidan publicerades: 11 oktober 2023

Kontakt

Marika Dehlbom

Verksamhetschef Idrottsklivet /Rörelsesatsningen

08-627 40 40