Projekt Storstad 2017-2018

Sidan uppdaterades: 13 oktober 2023

Med särskilda bidrag från Regeringen genomförde Riksidrottsförbundet en särskild storstadssatsning. Satsningen riktades till Stockholmsdistriktet, Södertälje, Malmö och Göteborg eftersom många nyanlända valde att bosätta sig i dessa storstäder, och ofta dessutom i områden där förutsättningarna för föreningsidrott är relativt svaga.

Under åren 2017–2018 drev Stockholms Idrottsförbund ( idag RF-SISU Stockholm) Projekt Storstad. En satsning i fem utvalda bostadsområden där idrotten tidigare inte har varit så närvarande.

Här kan du läsa forskarrapporten om projektet. Pdf, 2 MB.

Målet var att möjliggöra för idrottsrörelsen att i större utsträckning bidra till långsiktig idrottsverksamhet i områden där den traditionella idrottsrörelsen är svag och inte lika närvarande. Idrott ska vara till för alla oavsett vart du växer upp och skapa ett intresse för rörelse hela livet. Vi ville använda idrotten som ett verktyg för att bryta utanförskap, öka jämställdheten, skapa trygghet och bidra till folkhälsa.

De fem utvalda områdena var Rågsved-Hagsätra, Jordbro, Fisksätra, Hallunda-Norsborg, Rissne-Hallonbergen.

Projektets uppdrag var:

  • Att genomföra aktiviteter för att främja möjligheter för engagemang och delaktighet i idrottsverksamhet.
  • Att stötta den befintliga föreningsidrotten som verkar idag.
  • Att skapa förutsättningar för nya former av föreningar att växa fram.
  • Att rekrytera och utbilda nya ledare samt skapa attraktiv verksamhet för nya aktiva.
  • Att samarbeta kring aktiviteter som sker i området genom andra aktörer och myndigheter.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022