Så kan din förening jobba med inkludering

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Den svenska idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en motvikt i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande problem. Vi på RF-SISU Stockholm stöttar föreningar i satsningen att inkludera nya människor som står utanför idrottsrörelsen.

Idrotten har ett internationellt språk. Föreningsidrotten är öppen för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, fysisk eller psykisk förutsättning. Det finns plats för barn, ungdomar och vuxna, pojkar och flickor, män och kvinnor från alla samhällsskikt och olika idrottsliga ambitionsnivåer.

Vi stöttar din förening!

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på RF-SISU Stockholm så ska vi göra vårt bästa för att stötta er (våra ansvariga idrottskonsulenter ser du i högerspalten, klicka på din idrott för att komma rätt).

Börja med att ställa dessa frågor:

  • Vilka är med i vår förening idag?
  • Vem vill vi nå och hur gör vi det?
  • Vad krävs för att fler ska vilja vara med och trivas i vår förening?
  • Vad behöver vi för att lyckas i vår ambition att inkludera flera?

Långsiktighet

Tänk på att den satsning ni gör i dag ska leva vidare över tid och möjliggöra att fler kan ta del av er glädje och gemenskap. Ett projekt är en bra början, men vad sker när projektet är slut?

Föreningsutveckling

Den insats ni gör i dag kommer utveckla er verksamhet i framtiden. Tänk på att genom denna satsning stärka föreningens organisation, bygga långsiktiga samarbetspartners, höja kompetensen och öka föreningens medlemsantal.

Underrepresenterade målgrupper

Vissa målgrupper behöver extra stöd för att kunna komma in i gemenskapen. Lika för alla betyder inte alltid att alla får samma förutsättningar.

Målgruppsanpassning

Utgå alltid ifrån målgruppens behov och förutsättningar. Vet ni inte vad behoven är eller vad målgruppen önskar, fråga! Inkludera gärna målgruppen i planeringsfasen och gör dem delaktiga och medskapande i processen.

Slussning och inkludering

Att starta en separat verksamhet tillfälligt för att nå en specifik målgrupp kan var en bra början. Men vi ser hellre att ni strävar efter att inkludera målgruppen i ordinarie verksamhet. Eller omvänt, kan den nya separata verksamheten bli en del av ordinarie? Tillfälliga öppna träningar kanske blir mer uppskattat än vad ni tidigare trott.

Några metoder

  • Öppen verksamhet och slussning till lag.
  • Mentorskap mellan medlemmar och nya medlemmar.
  • Turneringar/ träffar föreningar/lag emellan för att skapa möten.
  • Låneutrustning för att fler ska kunna vara med.
  • Konferenser och träffar.

Berätta vad ni gör för att inkludera fler!

För er i föreningen, men också för andra: berätta om era erfarenheter för oss och andra.

Samverkan

Det finns massor av kunniga och erfarna organisationer, företag och föreningar som gärna delar med sig av sin kunskap. Ta hjälp av andra!

Till sist vill vi önska er lycka till med ert arbete att inkludera fler i er verksamhet - och tveka inte att kontakta någon av våra idrottskonsulenter så hjälper vi er.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022