Rapport om friluftsidrotterna i Stockholmsregionen

Sidan uppdaterades: 20 april 2023

Ibland glömmer vi att idrottens arenor består av mer än till exempel idrottshallar, och utomhusplaner. Många idrotter nyttjar luft, vatten, mark, väg och klippor i sitt idrottsutövande. Vilka möjligheter har dessa idrotter att tävla och träna i en växande storstadsmiljö?

RF-SISU Stockholm har i samarbete med sju specialdistriktsidrottsförbund sett ett behov av att utreda möjligheterna och utmaningarna för de så kallade friluftsidrotterna, de som nyttjar mark, luft och vatten i sitt idrottsutövande.

Rapporten presenteras som StoryMaps med bland annat interaktiva kartor och möjlighet att klicka sig fram från idrott till idrott efter det som intresserar en mest. I StoryMaps finns även Swecos samlade rekommendationer. Den som vill läsa som vanligt kan ladda hem rapporten i PDF-format. Pdf, 10 MB.

Läs rapporten via StoryMap här.

Syftet med rapporten är att visa på utmaningar och problem, men också peka ut möjligheter och en färdriktning framåt. Det behövs smart planering. Vi tror att kommunerna, Region Stockholm och Länsstyrelsen måste samarbeta för att hitta bra platser och arbeta fram en ordning som ideella föreningar klarar av för att kunna anordna träning och tävling. Rapporten kommer utgöra ett viktigt underlag för fortsatt dialog med alla berörda aktörer.

RF-SISU Stockholm vill utifrån denna rapport lyfta följande frågor i det fortsatta samtalet och diskussionen:

  • Bredda synen på vad som är en ”idrottsanläggning”.
  • Utöka den regionala samverkan för att uppnå möjligheten för friluftsidrotterna att verka och växa i vår region.
  • Se hur samlokalisering och ett skapande av ”hubbar” för friluftsidrott och -liv kan skydda mark och ändå göra den tillgänglig som idrottsarena.
  • Se till att regelverk och föreskrifter för naturvårdsområden och -reservat inte förhindrar friluftsliv och friluftsidrotter att verka där.

RF-SISU Stockholm vill tacka Stockholms Cykelförbund, Stockholms Flygsportsförbund, Stockholms Kanotförbund, Stockholms Klätterförbund, Stockholms Orienteringsförbund, Stockholms Roddförbund och Stockholms Seglarförbund för fint samarbete.

Sidan publicerades: 3 april 2023