Distriktsstämman 2023

Sidan uppdaterades: 30 januari 2024

Distriktsstämman 2023 genomfördes den 22 mars på RF-SISU Stockholms kansli, i Solna.

Här kan ni läsa mer om stämman och se vår film, en intervju med RF-SISU Stockholms ordförande Claes Thunblad.

Nedan är info som gick ut inför stämman:

Stämman startar klockan 18.30. Registrering och mingel från klockan 17.30.

Antal ombud per idrott framgår av Riksidrottsförbundets upprättade röstlängd.

Här hittar ni röstlängden. Pdf, 130 kB.
Här anmäler ni ombud och gäster .

Stämman kommer i år att gästas av Idrottsnämndens ordförande i Stockholms stad, Maria-Elsa Salvo.

Kallelse och möteshandlingar skickas digitalt till utsedda ombud och SDF. Handlingarna görs även tillgängliga på hemsidan senast den 1 mars.

Enligt stadgarna är det möjligt för ett ombud att representera mer än en röst inom samma idrott. Ombudet ska i sådana fall uppvisa fullmakt i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Fullmakten ska vara undertecknad Pdf, 325 kB. av förbundets/föreningens ordförande, sekreterare eller kassör. Efter påskrift ska fullmakten scannas in och mailas till stockholm@rfsisu.se, senast den 22 mars 2022. Det går även att lämna fullmakten till RF-SISU Stockholms representant i samband med inregistreringen på Stämman.

Sidan publicerades: 24 januari 2023