Distriktsstämman 2022

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Distriktsstämman arrangerades onsdagen den 23 mars klockan 18.30. Stämman genomfördes även i år digitalt.

Nedan är infon som gick ut inför stämman:

Stämman startar klockan 18.30. Redan från klockan 18.00 kan ni logga in och registrera er.

Enligt RF:s röstlängd, som gäller för RF-SISU Stockholm, får ni representeras av erforderligt antal ombud.

Kallelse och möteshandlingar skickas digitalt till utsedda ombud och SDF. Handlingarna görs även tillgängliga på hemsidan senast den 2 mars.

Enligt stadgarna är det möjligt för ett ombud att representera mer än en röst inom samma idrott. Ombudet ska i sådana fall uppvisa fullmakt i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Fullmakten ska vara undertecknad av förbundets/föreningens ordförande, sekreterare eller kassör. Efter påskrift ska fullmakten scannas in och mailas till stockholm@rfsisu.se, senast den 22 mars 2022.

Sidan publicerades: 20 oktober 2022