2019 Extrastämma

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2022

Stockholms Idrottsförbund höll extra distriktsstämma den 2 december 2019

Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98 Skanstull.

Distriktsstämman ska ta beslut angående en ny fördelningsmodell för SDF-stödet.

Tider
18.00 Kaffe/the och lättare förtäring
18.30 Start för extrastämman.

Enligt RF:s röstlängd som gäller för Stockholms Idrottsförbund får ni representeras av erforderligt antal ombud.

Bakgrund och ärende

Styrelsen för Stockholms Idrottsförbund beslutade 2017 att genomföra en översyn av fördelningsmodellen för SDF-stödet. Översynen har genomförts i nära process med specialdistriktsförbunden i workshops och i en enkätundersökning. Parallellt med detta har Riksidrottsförbundet genomfört en översyn av idrottsrörelsens alla ekonomiska stödformer som antogs på Riksidrottsmötet i år. Styrelsen för Stockholms Idrottsförbund har under hösten sammanställt ett förslag till ny fördelningsmodell som utgår från SDF:ens tidigare inspel samt Riksidrottsförbundets beslut om ramar och principer för fördelning av idrottens stöd. Detta förslag skickades ut till samtliga SDF med inbjudan till två workshops som genomfördes den 7/10 och 21/10.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022