FOTO: Löparakademin

Löparakademin vill nå ungdomarna
som inte idrottat tidigare

Löparakademin är föreningen som har sin verksamhet där behovet är störst. Målgruppen är högstadieungdomar och att vara med är helt kostnadsfritt. – För oss är det primära att ungdomarna får ett stärkt självförtroende och ett sammanhang där löpningen är ett medel för att komma dit, säger John Laselle, en av grundarna till Löparakademin. Nu är föreningen nominerad till RF-SISU Stockholms utmärkelse ”Årets barn- och ungdomsförening”.

Sidan uppdaterades: 27 februari 2023

Löparakademin vill sänka trösklarna för att vara med i en förening. Verksamheten behöver heller ingen befintlig anläggning eftersom träningen i huvudsak är utomhuslöpning.

– Förutom att det inte ska kosta något att vara med är det viktigt att bedriva verksamheten lokalt. Vi riktar in oss på ungdomar som är 13-16 år, den perioden då många slutar med idrott.

Att det finns en närhet till verksamheten är en nyckel för att lyckas.

– Det är jätteviktigt. Kommunikativt jobbar vi mycket med att besöka skolor och ungdomsgårdar för att rekrytera. Vi jobbar med den sociala aspekten inom idrotten och vill nå ungdomar som inte är aktiva inom idrottsrörelsen, säger John Laselle och fortsätter:

– Vår verksamhet bedrivs i områden där det behövs insatser kopplat till hälsa, utanförskap och arbetslöshet. Vi ser idrotten som ett verktyg för att få goda vanor för träning och hälsa, skapa ett sammanhang och bidra till en bra framtid.

Hur jobbar ni med att inkludera ungdomarna?

– Vi tar in feedback och anpassar verksamheten efter det, hur passen läggs upp är en interaktion mellan oss och ungdomarna.

För att alla ska kunna vara med är det helt kostnadsfritt, utöver det får alla som är med ett par löparskor.

– I våra områden är betalförmågan inte är lika stark, sedan har vi Nike som sponsor och de ger ett par löparskor till alla som är med. För våra aktiva är aldrig ekonomin ett hinder. Vi har även samarbeten med andra företag och offentlig sektor.

Förutom ledarledda träningspass anordnar Löparakademin workshops där deltagarna får verktyg att jobba med personliga mål, både med sin träning men framför allt med sin framtid. Det är en jämn könsfördelning bland aktiva och ledare.

Berätta lite om hur föreningen startade?

– Vi var fem personer som växt upp i Järvaområdet som ville bidra och ge något tillbaka till idrotten, säger John Laselle, som är uppväxt i Kista och tidigare svensk mästare på 1500 meter.

De första löpstegen för föreningen togs i Husby.

– Vi fick tidigt bra respons och har vuxit som förening efter det. I dag finns vi i ett tjugotal områden, framför allt i Stockholmsdistriktet men även i Göteborg.

I motiveringen för Löparakademin står det bland annat:

Genom ett inkluderande och engagerande arbetssätt har Löparakademin fått förorten att springa som aldrig förr och erbjudit ett sammanhang för ett stort antal ungdomar som övriga föreningslivet missat. De gör helt enkelt en ovärderlig insats där behoven är som störst.

– Många av dem som är med har aldrig sprungit tidigare, säger John Laselle och fortsätter:

– I slutet av vårt program ska man kunna springa 10 km efter sin förmåga. Ledarna och de aktiva gör hela resan tillsammans. Det skapar en fin dynamik och en naturligare kontakt.

Löparakademin kör träningen terminsvis.

– De flesta ungdomarna fortsätter träna på något sätt efter Löparakademin, i annan förening eller på egen hand. Flera väljer också att bli ledare hos oss.

– Vi upplever genom uppföljningar att löpningen har gjort en stor skillnad, säger John Laselle.

Ni känns som en modern förening, för att knyta an till Idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan er och en traditionell förening?

– Vår verksamhet har en tydlig social karaktär, i många föreningar spelar du exempelvis basket eller fotboll. För oss är det primära ett stärkt självförtroende och ett sammanhang där löpningen blir ett medel för att komma dit.

– Vi springer för att det är ett bra verktyg. Vårt mål är inte att skapa elitidrottare. Vi vill skapa kamratskap och sammanhållning. Egentligen är inte skillnaden så stor mot en traditionell förening.

Sidan publicerades: 27 februari 2023