Karolina Olovsson, sportchef för Twisters Cheer Elite, som blev Årets barn- och ungdomsförening 2023

Årets barn- och ungdomsförening

Sidan uppdaterades: 24 mars 2023

Det finns 2 700 föreningar i Stockholmsdistriktet. Många arbetar i det tysta och gör ett fantastiskt arbete med barn och ungdomar. Genom vår utmärkelse vill vi uppmärksamma en förening som arbetar aktivt med idrottens värdegrund och där arbetet genomsyras av:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Vinnande förening får 10 000 till barn- och ungdomsverksamheten.

Här kan du nominera den förening du tycker förtjänar utmärkelsen.

Här kan ni se en kortfilm om Idrotten Vill.

Nedan har vi sammanställt en lista vad Idrotten Vill innebär. (Idrotten Vill, är idrottens värdegrundsdokument)

Träning

Föreningen erbjuder idrottsaktiviteter som stimulerar, utmanar och inspirerar, såväl för stunden som till fortsatt idrottande hela livet.

 • Alla barn och ungdomar ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivåer.
 • Barn och ungdomar ges möjlighet att hålla på med flera idrotter.
 • Idrott för barn är lekfull och inriktas i första hand på glädje och motorisk utveckling.
 • Så många som möjligt, oavsett socioekonomisk situation, har råd att vara med i verksamheten.
 • Ungdomar som vill fortsätta idrotta men inte med fokus på att tävla ges möjlighet till detta.
 • Ungdomar som har ambition och förutsättningar att satsa för att nå elit ges möjlighet till detta.

Tävling

Föreningen använder tävlingsverksamheten som en del i en långsiktig idrottsutveckling och ser inte till kortsiktiga resultat.

 • Det enskilda barnets utveckling står i centrum inte barnens tävlingsresultat.
 • Toppning och utslagning förekommer inte i barn och ungdomsverksamheten.
 • Alla barn och ungdomar som vill får möjlighet att testa sina färdigheter i tävlingssituationer.

Ledarskap

Föreningens verksamhet leds av ledare med grundläggande kunskaper anpassat till de aktivas ålder, fysiska, psykiska och sociala behov och mognad.

 • Alla barn och ungdomar ska mötas av en utbildad ledare.
 • Ledarna har både idrottsspecifika kunskaper samt grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Ledarskap är en del av ungdomars idrottsutbildning.

Delaktighet

Föreningen involverar barn och ungdomar, ger dem inflytande och gör dem delaktiga i beslut som rör deras verksamhet.

 • Barn och ungdomars erfarenheter och synpunkter tas tillvara i utformning och ledning av idrottsverksamheten.
 • I takt med ökad ålder ges de aktiva större inflytande.
 • Alla barn och ungdomar vet vem i föreningen de ska vända sig till med sina åsikter.

Trygghet och säkerhet

Föreningen har säkerställt att all verksamhet som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra.

 • Inga former av mobbing, trakasserier eller diskriminering pågår i barn och ungdomsverksamheten.
 • All barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i en kamratlig miljö.
 • Alla barn och ungdomar får uppleva en känsla av sammanhang där vuxna bryr sig om och ser dem.
 • Verksamheten är fri från bruk av doping eller andra regelöverträdelser.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022

Kontakt

Helen Alpstig

Idrottskonsulent

070-579 14 64

Idrottsombud för barn- och ungdomsidrott, Trygg idrott och Värdegrund