Möt vår nya ordförande

Claes Thunblad valdes till ny ordförande på Distriktsstämman den 23 mars. – Jag tackar för förtroendet och vill förvalta det väl. Idrotten behöver stärka och flytta fram sin position i regionen och jag hoppas att kunna bidra till det, säger han.

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2022

Högst upp på Claes Thunblads agenda som ny ordförande för RF-SISU Stockholm är att stärka idrottsrörelsens betydelse i en växande Stockholmsregion. En grundfråga är den akuta bristen på anläggningar och idrottsytor.

– Idrotten har en enorm betydelse för vår hälsa och livskvalitet, men det är också en förutsättning för kommunernas och regionens attraktivitet och tillväxtmöjlighet. Om vi ska nå en förändring gällande anläggningsfrågan måste idrotten ta större plats på dagordningen, i regionen och i kommunerna.

Med sin bakgrund i offentlig sektor har Claes Thunblad skaffat sig ett stort och brett kontaktnät.
– Under senaste 20 åren har jag jobbat som kanslichef på finansroteln, som drift och underhållschef i Stockholms stad och mellan åren 2012–2018 var jag kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I dag jobbar Claes Thunblad som nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen, som är en arbetsgivarorganisation inom Svenskt näringsliv.
– Jag ansvarar bland annat för att stärka arbetet med kunskap och kompetens, ta fram verktyg för kontroll och uppföljning och att samla aktörer i och kring sektorn kring frågan om en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Vem är du privat?
– Jag är 51 år, har sambo och fyra barn, en bor fortfarande hemma. I grunden är jag utbildad journalist och har jobbat som reporter samt nyhetschef på flera mindre tidningar, men i huvudsak på Aftonbladet.

Varför brinner du så mycket för idrottsrörelsen?
– Av flera skäl. Jag växte upp med idrottsrörelsen och prövade på många olika sporter, fotboll, tennis, boxning, för att nämna några. I dag försöker jag att hålla igång med löpning, lite gym och skidåkning på vintern. Som idrottsförälder har jag både stöttat vid sidan av och också fått rycka in som tränare. En av mina söner bor i Edsbyn och går på bandygymnasium.

Claes Thunblad återkommer ofta till att idrotten måste ta plats och stärka sin position i regionens kommuner.
– Jag har under åren förhandlat väldigt många frågor i Stockholmsregionen och allt för sällan kommer idrotten upp som en prioriterad fråga. Jag hoppas att jag kan bidra till att stärka RF-SISU Stockholm och föreningslivet i kontakten med regionen och distriktets kommuner.

Regionala anläggningar, med ett liknande koncept som Sollentuna Friidrottshall, är något Claes Thunblad vill se mer av. Tre forum har nyckeln till att accelerera byggandet.
– Stockholms stad som är den största kommunen och måste ta ledartröjan och en samordnande roll för övriga kommuner. Inom Storstockholm, där alla regionens kommuner är medlemmar, hanterar frågor som fördelning av skolpeng, tillväxtfrågor, migrationsfrågor och mycket mera. Där måste också idrottsrörelsen synas och höras. Sedan har vi även Region Stockholm.

Under Coronaåret har det blivit påtagligt vilken viktig roll idrotten har när många barn och ungdomar i perioder inte har kunnat träna eller tävla.
– Efter det här året finns ett stort behov av återuppbyggnad av idrottsrörelsen. Samtidigt har betydelsen av idrott, rörelse och hälsa blivit tydlig för många fler än de som är i idrottsrörelsen under pandemin. Detta är något vi ska ta fasta på i bygget för framtidens idrott.

I en kommunbudget är idrotten väldigt liten. Claes ser möjligheter med ökad samverkan inom flera av idrottens utvecklingsområden.
– Jag tror att det finns en vinst i att föreningar och kommunerna hittar fler områden att samverka kring. Rekrytering och stöd i ledarskapsfrågor, integration, inkludering och jämställdhet är sådana områden. Men hur får jag återkomma till lite senare.
– Vi har även märkt under året med Corona vilken samlande kraft RF-SISU Stockholm kan vara. Då tänker jag bland annat på den återkommande digitala mötesplatsen för kommuner och specialdistriktsförbunden. Det är något vi ska fortsätta att bygga vidare på även mot framtiden.

Vi avslutar där vi började, med anläggningskrisen i Stockholmsregionen. Nu med visioner inför framtiden.
– Det finns flera stora projekt som startades i samband med Stockholms OS-ansökan. Bland annat en skidtunnel på 1,5 kilometer och sex kvarter idrott i Veddesta/Järfälla. Även drömmen om ett idrottsområde i Hamra/Botkyrka, där jag finns med i referensgruppen, med stor plats för idrott och rekreation lever vidare.
– Anläggningsfrågan handlar om att bygga nytt, att underhålla befintliga anläggningar och idrottsytor och att säkra upp de allmänna ytor som krävs för idrott och rörelse finns krav när regionen växer. Det viktiga är att inte ställa anläggningar och idrotter mot varandra. Det handlar om att se alla perspektiv, vi behöver alla idrotter, stora och små, inne och ute.

Pontus Gyllensten

Sidan publicerades: 23 mars 2021