Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 3 oktober 2023

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF har därför med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som inte rör på sig tillräckligt idag. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och intresset för rörelse hela livet större.

Vad vill vi bidra med?

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Så arbetar RF-SISU Sörmland med Rörelsesatsningen

RF-SISU Sörmland leder rörelsesatsningen i Sörmland, i nära samverkan med kommuner och skolor. Målsättningen är att skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Satsningen genomförs i 8 av Sörmlands 11 kommuner, här hittar du de skolor vi just nu samarbetar med. Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Satsningen började hösten 2018.

Om din kommun eller skola har valts ut har ni fått, eller kommer att få, ett erbjudande om att delta i satsningen. Om ni väljer att samarbeta med oss gör ni en överenskommelse för att påbörja arbetet. Under den första tiden tillsätter ni ett team och får coachning av er samordnare för att nå era mål.

Så kan vi stödja skolan:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Utbilda i rörelseförståelse
  • Erbjuda rörelsecoacher för inspiration
  • Skapa nya nätverk för att dela goda exempel
  • Starta, stötta skol-IF
  • Samordna föreningssamarbeten
  • Skapa nätverksträffar med rektorer och elevhälsa

Ladda ned vår informationsfolder om Rörelsesatsning i skolan (pdf)

Samarbete med idrottsföreningar

Kontakta oss om er förening intresserade av att vara en del i rörelsesatsningen och samarbeta med skolorna. Rörelsesatsningen är ett positivt sätt att nå nya medlemmar och föreningen kan presentera sin idrott för barn i åldern 6-12 år.

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Kontakt

Micael Peterson

Samordnare Idrottsklivet, Rörelsesatsningen i skolan, Inkluderingssamordnare, Fritidsbanken

010-476 42 64

SKOLOR SOM ÄR MED I RÖRELSESATSNINGEN

MATERIAL OCH INSPIRATION

Här hittar du tips, bra länkar, filmer och annat som ger inspiration till rörelse.

10 TIPS TILL DIG SOM VÅRDNADSHAVARE

Vi har samlat tips på hur du som vårdnadshavare får barnen att röra på sig mer i vardagen.