Effektiv föreningskommunikation - Kommunikationsstrategi

Sidan uppdaterades: 6 december 2023

Effektiv föreningskommunikation är kittet som håller ihop organisationen, länkar samman lag, åldersgrupper och sektioner. Det säkerställer också att alla medlemmar hålls uppdaterade och upplever en samsyn kring händelser, förändringar och värderingar inom föreningen.​ Bra och tydlig kommunikation är avgörande för goda samarbeten, trivsel och måluppfyllelse.

Det här är en grundutbildning för er som vill utveckla föreningens interna och externa kommunikation. Vi blandar information, tips och samtal kring nuläge och nyläge i föreningens kommunikativa arbete och ger er verktyg för att ta fram en kommunikationsstrategi. Ett startskott i arbetet som ni sedan fortsätter i er förening.

En del av innehållet

  • Vilka målgrupper behöver vi kommunicera med?
  • Vilka kanaler använder vi?
  • Vem har det kommunikativa ansvaret?

Målgrupp

Föreningsledare, det vill säga för dig som är aktiv i styrelsen eller annan övergripande ledningsfunktion i föreningen.

Tidsåtgång

Varierar beroende på upplägg.

Genomförande

Utbildningen genomförs på bästa sätt i lärgruppsform men går också att genomföra som en föreläsning med en kompetent utbildare. Eventuellt datumsatta utbildningstillfällen hittar du i vår sökfunktion på webbplatsen.

Vill du beställa utbildningen till din förening kontaktar du din förenings idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning. Det går också bra att lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Ett lärgruppsmaterial som fokuserar på vad, var, hur, när och till vem föreningen ska kommunicera.