Idrottsskolan Parasport – ett välfungerande samarbete

Det har länge varit en utmaning för att få aktiva att hitta till parasporten. I Oskarshamn har samarbetet mellan RF-SISU Småland, Oskarshamns kommun och lokala idrottsföreningar lett till en idrottsskola där barn och unga med någon funktionsnedsättning fått möjlighet att testa på olika idrotter.

Sidan uppdaterades: 4 april 2023

En stor utmaning är att få nya, unga aktiva att hitta till parasporten. En väg att gå är att erbjuda prova-på aktiviteter. Något som Ewa Anemyr på Parasport Småland berättade mer om på vår hemsida för ett par veckor sedan.

– Idrottsskolor och prova-på-tillfällen jobbar vi med. Det bästa är att få möjlighet att testa idrotter på skoltid. Oftast då tillsammans med andra aktörer, berättar Ewa.

I Oskarshamn har nu en ny satsning rotts i hamn. RF-SISU Småland har tillsammans med Oskarshamns kommun och lokala idrottsföreningar startat Idrottsskolan Parasport där deltagarna under en säsong får testa på åtta olika idrotter. Målet är att skapa en enklare väg in i idrottsrörelsen.

Treårigt avtal mellan RF-SISU Småland och Oskarshamn kommun

Idrottsskolan Parasport är en del av ett treårigt IOP-avtal* där RF-SISU Småland hjälper Oskarshamns kommun med att bygga upp och utveckla en idrottsskola för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. När pandemin slog till var personer med olika funktionsnedsättningar en riskgrupp, vilket medförde att de inte kunde idrotta lika mycket som innan. Det resulterade i att idrottsrörelsen tappade många barn och unga som sedan inte hittade tillbaka efter pandemin. Oskarshamns kommun och RF-SISU Småland såg båda ett behov i att få dem tillbaka in i idrottsrörelsen igen, och därefter startade satsningen med en idrottsskola i kommunen.

Lokala idrottsföreningar gör idrottsskolan möjlig

Under 25 tillfällen sedan i höstas har 16 deltagare fått testa på åtta olika idrotter. De idrotter som erbjudits under säsongen har varit basket, boxning, bowling, curling, golf, fotboll, innebandy och tennis. Syftet har varit att erbjuda en mängd olika idrotter, både laganpassade och individuella, för att deltagarna ska se vilka möjligheter som finns och kunna hitta något som passar dem.

Men det är inte bara RF-SISU Småland och Oskarshamns kommun som stått för arbetet. Det största arbetet har kanske de lokala idrottsföreningarna stått för och utan dem skulle idrottsskolan inte vara möjlig. Sammanlagt handlar det om åtta idrottsföreningar som vid tre tillfällen under säsongen är med för att visa upp sin idrott och låtit deltagarna testa på den. Jimmy Nordén är ordförande i HIS Solkusten, en av idrottsföreningarna som varit på plats.

– För oss handlar det om att visa att vi finns som förening och att de har möjlighet att kontakta oss, berättar han.

För dem var det självklart att vara med i satsningen och hjälpa fler att hitta till idrottsrörelsen.

–Barn och unga med olika funktionsnedsättningar ska kunna utöva olika idrotter utifrån deras förutsättningar och känna att de hittar en gemenskap med likasinnade.

Kolla in videon ovan när medverkande berättar mer om Parasport Idrottsskola.

Satsar mot en ny säsong

I slutet av mars var det säsongsavslutning för Idrottsskolan Parasport där deltagarna fick testa på curling tillsammans med tidigare OS-guldmedaljören Fredrik Lindberg. Många av deltagarna har varit nöjda – och flera av dem har hittat nya favoritidrotter. Nu väntar utvärdering och uppföljning.

– Nästa steg är att utvärdera Idrottsskolan Parasports första år genom att ta in enkätsvar från exempelvis deltagare, vårdnadshavare och föreningar. Efter det börjar jobbet med att planera och utveckla nästa års Idrottsskolan Parasport, berättar Albin Borg, projektledare för satsningen och idrottskonsulent

Redan nu står det klart att satsningen bringat glädje hos många av deltagarna och att Parasport Idrottsskola gör nytta.

– Idrottsskolan gör och betyder väldigt mycket för Oskarshamns kommun men främst betyder den mycket för de barn och ungdomar som får möjlighet att vara med. Jag var ute på ett besök i höstas på en av idrotterna och man blir så glad när man ser den glädjen hos deltagarna som får testa på olika idrotter. Det märks att det gör skillnad, avslutar Daniel Stenberg, fritidschef i Oskarshamns kommun.

IOP-avtal* - Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Ett IOP måste vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna. Det innebär att en överenskommelse om ett IOP inte får utgöra en otillåten direktupphandling eller ett otillåtet statsstöd.

Sidan publicerades: 3 april 2023

Fakta om Parasport

Parasport är ett samlingsnamn för sport eller idrott för personer med funktionsnedsättning. Svenska Parasportförbundet (Parasport Sverige) organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Vid tävlingar delas deltagarna in i olika klasser med syftet att funktionsnedsättningen ska ha minsta möjliga påverkan på resultaten.

Kontakt

Albin Borg

Idrottskonsulent

036-34 54 18

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Oskarshamns och Högsby kommun samt frågor som rör inkludering i Småland.