Vad är en lärgrupp?

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Utveckla din förening genom gemensamma forum, stora som små, där föreningens ledare, tränare, idrottsaktiva och andra medlemmar får möjlighet att samtala om viktiga och värdefulla frågor för er förening. Gemensamma samtal skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande.

En lärgrupp är en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen. Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen.

Lärgruppen är till exempel en bra verksamhetsform för att skapa samtal om föreningens framtid och värdegrund. En bra form för att utveckla och skapa samstämmighet i ledarnas tankar om idrotten och dess utformning av träning och tävling men även för att öka kunskap inom angelägna områden för föreningens verksamhet. En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst.

Exempel på möjliga lärgruppstillfällen i en förening

 • Utveckling av träningsverksamheten
 • Arrangemangsutveckling (tävling, läger etc)
 • Regelträffar
 • Klubbutveckling kring exempelvis rekrytering och marknadsföring
 • Arbetsgrupper som syftar till att utveckla föreningen
 • Ledarträffar av olika slag
 • Spelarutveckling

Här hittar du ett stort antal samtalsunderlag samlade. Dessa underlag kan användas som en guide som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema samt hjälpa er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Enkla minnesregler när ni ska rapportera en lärgrupp

JA (sammankomster som ofta kan vara en lärgrupp)

 • Utveckling av…
 • Utvärdering av…
 • Teori/lärande
 • Framtidsdiskussioner
 • Förbereda/diskutera en fråga som senare ska beslutas
 • Lära av andra och lära av varandra

NEJ (sammankomster som inte kan vara en lärgrupp)

 • Om samma personer under samma tid rapporteras som en LOK-stödsaktivitet
 • Praktiskt arbete
 • Utövande (fysisk) aktivitet
 • Ordinarie styrelsemöte
 • Ordinarie årsmöte
 • Om något av de formella kraven inte är uppfyllda (se nedan).

Redovisning

Redovisningen sker via föreningens IdrottOnline-sida (här krävs behörighet som ”utbildningsansvarig” för att kunna administrera lärgrupper).

Mer information om detta får du av förenings idrottskonsulent.

Formella krav på att en lärgrupp ska kunna redovisas

 • Minst 3 studietimmar (á 45min). Kan fördelas på flera tillfällen
 • Minst 3 deltagare (13 år* och uppåt), inklusive ledare
 • Det ska finnas en inriktning/tema
 • En lärgruppsledare som är insatt i reglerna och kraven
 • Det ska finnas en lärprocess och alla ska kunna delta i diskussionen
 • Alla deltagarna ska vara informerade om att SISU Idrottsutbildarna är anordnare av lärgruppen och att föreningen samverkar med RF-SISU Östergötland

*Deltagare från 7 år kan delta under förutsättning att verksamheten är pedagogiskt och tidsmässigt anpassat för målgruppen.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen sitter på värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen. Här på vår hemsida kan du läsa mer om lärgruppsledare.

Stöd

RF-SISU Östergötland kan stå för hela eller delar av kostnader som uppkommer i samband med er utbildningsverksamhet. Prata med er konsulent för mer information.

Exempel på stöd är: litteratur, expertmedverkan, studiebesök, pedagogiska hjälpmedel, kost & logi, fikakostnader vid lärgruppsträffar, utbildningar.

Kontakta din idrottskonsulent här om du vill starta upp en lärgrupp eller om du vill ha tips på bra studiematerial.

Sidan publicerades: 13 oktober 2022

Kontakta våra idrottskonsulenter

Är din förening i behov av utbildning eller något annat stöd från oss är ni välkomna att kontakta oss.