Östergötlands Idrottshistoriska sällskap

Sidan uppdaterades: 21 mars 2023

RF-SISU Östergötland har i uppdrag att vårda och stötta det idrottshistoriska arvet. Detta gör vi bland annat genom hjälp med adminsitration, trycksaker och ett ekonomiskt bidrag.

Östergötlands Idrottshistoriska sällskap bildades den 29 oktober 1998 och har ca 250 individuella medlemmar och cirka 40 föreningar, SDF och andra organisationer.

Sällskapet har flera för den lokala idrottshistorien viktiga uppgifter:

  • Sällskapet arbetar med att väcka och underhålla intresset för idrottsrörelsens historia och förena dem som delar detta intresse.
  • Stimulera till breddad forskning kring olika sporters uppkomst och utveckling i Östergötland.
  • Inbjuda till kulturarrangemang kring idrottshistoria, bland annat genom idrottscaféer, idrottsutställningar och idrottshistoriska resor.
  • På olika sätt dokumentera idrottsrörelsens utveckling, bland annat genom intervjuer och eget medlemsblad.
  • Låta fotografier bli en viktig del av idrottshistorien.


E-post: oihs.idrottsmuseum@telia.com

Hemsida: www.idrottshistoria-ostergotland.se

Sidan publicerades: 19 oktober 2022