Uppdrag och organisation

Sidan uppdaterades: 1 december 2022

RF-SISU Östergötland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.

Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Östergötland.

RF-SISU Östergötlands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman. Du hittar våra kontor i Motala, Norrköping och Linköping, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamheter.

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare.

Till RF-SISU Östergötlands uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

Vi ska verka som en gemensam stödorganisation med uppgift att i första hand stödja SDF och föreningar. Vi ska inspirera idrottsförbund och idrottsföreningar till utveckling och ge stöd och service som är efterfrågad och av hög klass. Vi ska företräda idrotten i för idrotten viktiga frågor, leda det regionala intressepolitiska arbetet och kommunicera idrottens samhällsnytta.

Vi vill verka nära idrotten och varje idrottsförening har en kontaktperson hos oss som finns till för att stödja föreningarna i strävan att nå idrottsrörelsens (Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna) visioner - Svensk idrott - världens bästa och Idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa.

RF-SISU Östergötland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill Pdf, 1 MB. är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022