Samsyn Norrbotten

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Många tvingas välja idrott alldeles för tidigt. I Norrbotten har förbunden i innebandy, fotboll, handboll, ishockey och basket gått samman för att ge barn och unga förutsättning att hålla på med flera idrotter längre upp i åldrarna.

Samsyn - för barn och ungas bästa

Via dialogmetoden Samsyn Norrbotten vill förbunden minska dragkampen om barnen. Det ska vara möjligt att hålla på med flera idrotter samtidigt upp till och med 15 år. Samsyn Norrbotten tar de ungas perspektiv, stimulerar till livslångt idrottande och ser till att alla får nå sin fulla potential.

Samsyn Norrbottens samordnas av RF-SISU Norrbotten och består av:

Norrbottens Basketdistriktsförbund

Norrbottens Fotbollförbund

Handbollförbundet Norr

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund

Varför behövs Samsyn Norrbotten?

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv. Tvärt emot vad många verkar tro finns det heller inget samband mellan att vara bäst vid 14-15 års ålder och att nå eliten som vuxen.

Det kan dock vara svårt för barn och unga att hålla på med flera idrotter samtidigt. Särskilt om de deltar i någon eller några av de stora lagidrotterna - där säsongerna i hög grad överlappar varandra. Det finns exempel på ledare som ställer krav på att barnen måste träna "deras idrott" för att få vara med och spela matcher. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna "samla på sig" det antal träningstimmar de tror krävs för att nå elitnivå. Det här gamla tänket vill förbunden i fem stora lagidrotter ändra på.

Vad innebär Samsyn?

För föreningarna innebär det att:

 • riktlinjerna i Samsyn Norrbotten ska vara kända och accepterade bland alla ledare, föräldrar och aktiva.
 • alla tar hänsyn till att barn och unga kan utöva flera idrotter samtidigt, även under samma säsong.
 • alla har förståelse för att "idrottskrockar" kan uppstå och att kollisionerna alltid ska lösas med våra barn och ungas bästa i fokus.
 • de olika idrotternas ledare ska kommunicera med varandra för att undvika missförstånd och för att skapa samsyn om prioriteringar. Den aktive ska alltid kunna känna sig trygg i sitt val.

För föräldrar och ledare innebär det att:

Vår önskan och förhoppning är att du som ledare och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt. Tänk på att ditt förhållningssätt och din attityd gör skillnad.

Samsyns riktlinjer i sin helhet

Riktlinjerna gäller för barn och unga upp till och med 15 år i idrotterna basket, fotboll, handboll, innebandy och ishockey i Norrbotten. Samsyn skapar förutsättningar för barnen att hålla på med flera idrotter samtidigt längre upp i åldrarna.

Om idrottsaktiviteter "krockar"

Barnet ska få välja själv

Om idrottsaktiviteter trots allt krockar är grundregeln att det alltid är barnet själv som ska få välja vilken aktivitet den vill delta i. Du som ledare eller förälder har till uppgift att stötta och ska inte försöka påverka valet.

Om barnet vill få stöd i valet

Om barnet ber om hjälp i beslutet ska du som vuxen uppmuntra till att välja aktivitet efter den prioriteringsordning som gäller i Samsyn Norrbotten - du ska inte försöka påverka barnet utifrån ditt eget intresse eller din egen favoritidrott.

Idrotternas högsäsong

Idrott

Högsäsong

Fotboll

april - september

3x3 basket

april - september

Ishockey

september - mars

Innebandy

september - mars

Handboll

september - mars

Basket

oktober - mars

Futsal

oktober - mars


Prioriteringsordning

Högsäsong går före lågsäsong. Vid krockar mellan idrotter i samma säsong prioriteras:

 1. Slutspel
 2. Uttagning/läger
 3. Cuper
 4. Matcher
 5. Träning

Högsäsong contra lågsäsong

 • Som ledares ska du att alltid har koll på vilka barn som håller på med flera idrotter. Du ska tydligt att det är okej att prioritera träningar och andra aktiviteter i högsäsongsidrotten framför lågsäsongsidrottens.
 • Acceptera alltid träning i annan idrott. Valet ska inte innebär att den aktive blir straffad genom att inte bli uttagen i laget vid match och cuper.
 • För att undvika stress, låt den aktive spela klart säsongen.

Mer att ta hänsyn till

 • Idrotterna ska ha möjlighet att anordna träningar året runt för de som väljer att bara utöva en idrott.
 • Ansvariga och ledare i distriktslagsverksamhet ska utgå från Samsyn Norrbotten.

Kontaktuppgifter till Samsynsansvariga

Norrbottens Basketdistriktsförbund
Jesper Ponturo
070-680 48 48
basket@nbbf.nu

Norrbottens Fotbollförbund
Michael Fleuron
070-651 16 78
michael.fleuron@norrbottensff.bd.se

Handbollförbundet Norr
Lena Vikberg
070-295 33 80
lena.vikberg@norrbottenhandboll.se

Norrbottens Innebandyförbund
Conny Björnfot
073-814 60 03
conny@nibf.se

Norrbottens Ishockeyförbund
Helge Lauritsen
0920-52 82 82
helge.lauritsen@luleahockey.se

Om Samsyn inte fungerar

Upplever du att din idrott eller förening/ledare inte agerar enligt överenskommelsen Samsyn ska du i första hand kontakta din idrotts Samsynsansvarige. Vid behov kan du också kontakta Jakob Boudin på RF-SISU Norrbotten, för råd och stöttning.

Sidan publicerades: 19 november 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Riksidrottsförbundets vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten.