Barents Games blir av – men utan deltagare från Ryssland

Barents Summer Games i Tromsö blir av den 2-4 september, men utan deltagare från Ryssland. Det blir nu i stället en kamp mellan 1000 ungdomar från Norge, Finland och Sverige (Norr- och Västerbotten) i 16 idrotter och 3 parasporter.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

På grund av Rysslands krig mot Ukraina har Barents Sports Committe beslutat att utesluta Ryssland i allt Barentssamarbete, ett samarbete som pågått i över 70 år och som i februari belönades med det norska, prestigefyllda Thorvald Stoltenbergpriset, bara dagarna före krigsutbrottet. Reportage om varför Thorvald Stoltenbergpriset gick till Barents Sport Committe.

Beslutet påverkar också Barents Summer Games, som i stället kommer att genomföras med deltagare från bara de tre nordiska länderna.

-För våra ungdomars skull är det viktigt att vi lyckats hitta en lösning, om än tillfällig, så att vi kan fortsätta med idrottsutbytet över gränserna. Pandemin har gjort att flera Barents Games har ställts in, säger Katarina Halvardsson som är distriktsidrottschef för RF-SISU Norrbotten och Sveriges representant i Barents Sports Committe.

Norska Vera Arntsen är internationell samordnare för Barents Sports. Hon är tacksam för att det norska Barentssekretariatet valt att bidra med ekonomiskt stöd till spelen i Tromsö trots att Ryssland inte tillåts vara med.

- Det gör att vi kan hålla liv i idrottssamarbetet och att vi kan behålla strukturen i och kring arrangemanget. Det betyder mycket för utövarna, tränarna, domarna, ledarna och för arrangörsstäderna, säger Vera.

- Barents Games är idrottsglädje. Det stärker samarbetet mellan länderna i norr och det så viktiga folk till folk-samarbetet.

Finansieringen av Sveriges deltagande i Barents Games har under lång tid varit osäker. Nu är situationen än mer oroande.

- Det begränsade stöd som vi hittills har fått från Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten har hittills krävt rysk medverkan. Ett undantag är gjort i år, men hur kommer det se ut framöver, undrar Katarina Halvardsson bekymrat.

RF-SISU Norrbotten har i många år flaggat för att det behövs ett utökat stöd till ungdomsutbytet och samverkan mellan länderna. Under devisen Sharing the Arctic spirit vill parterna bidra till att politiska, kulturella och sociala hinder mellan länderna bryts ned och främja fysisk aktivitet.

-Vår önskan är att frågan blir lika högt prioriterad som i Norge. De har helt andra finansiella förutsättningar genom ett starkt stöd från staten via det norska Barentssekretariatet. Projektet bygger ju på att alla länderna bär sin egen del av kostnaden, vilket är problematiskt för oss i nuläget, säger Katarina Halvardsson.

-Vi i RF-SISU Norrbotten vill kunna jobba långsiktigt för våra ungdomars möjlighet att mötas och genom det skapa bättre förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter. Det är särskilt viktigt i oroliga tider som dessa och som en del i återstarten efter pandemin. Ungdomarna behöver få tillbaka framtidstron.

Mer om: Barents Games och Idrottens Barentssamarbete

Sidan publicerades: 6 maj 2022

Kontakt

Anne Meriläinen

Idrottskonsulent

070-686 76 11

Sakkunnig parasport
Samordning Barentssamarbetet
Placeringsort Piteå