Barents Sportssamarbetet fick prestigefyllt pris

Det prestigefyllda Thorvald Stoltenbergpriset gick i år till Barents Sports Committe för anordnandet av Barents Games och projektet unga ledare. 1000-tals ungdomar från Sverige, Norge, Finland och Ryssland deltar i utbyten varje år.

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Updatering 4 maj: På grund av Rysslands krig i Ukraina ingår Ryssland inte längre i Barentssamarbetet. Samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge fortsätter.

RF-SISU Norrbottens distriktsidrottschef Katarina Halvardsson är svensk representant i Barents Sports Committe. Hon fanns på plats i norska Kirkenes för att ta emot priset som grundades av Norges tidigare försvars- och utrikesministern Thorvald Stoltenberg.

Priset ska främja den internationella dialogen mellan de fyra länderna i Barentsregionen.

-Barents Games är inte bara ett idrottsevenemang som samlar mellan 1 200-1 500 unga idrottare, volontärer och gäster varje år i över 30 sporter. Barents Games är också ett viktigt folk till folk samarbete som bryter barriärer och fördomar. Ungdomen står i centrum och idrotten används som ett verktyg för att bilda vänskap, utbyta erfarenheter och dela det äventyr som Barents Games är, säger Katarina Halvardsson.

Juryn motiverar priset med att samarbetet bygger vänskap och relationer över nationsgränserna - ett fredsarbete i praktiken. Prisutdelningen skedde under Kirkeneskonferensen där Barentsregionens utveckling står i fokus. Utrikesministrar från alla fyra länder medverkade.

-För juryn har det varit avgörande att vinnaren lyckas samla många unga i regionen, ge dem en mötesplats där de både kan utvecklas och samtidigt bygga vänskap och relationer över gränserna. Detta bidrar till att skapa en attraktiv Barentsregion, samtidigt som detta är fredsarbete i praktiken. Vinnaren tar inkludering och mångfald på allvar, vilket visar sig särskilt genom satsningen på parasport. Dessutom gör vinnaren en gedigen insats för att synliggöra Barentssamarbetet, säger Ellen Zakariassen om juryns beslut.

Katarina Halvardsson välkomnar utnämningen men säger att det finns orosmoln, bland annat över hur samarbetet ska finansieras framöver.

-Idrottssamarbetet har funnits i över 70 år och bygger på god dialog, respekt och gott grannskap. I dagens politiska läge är det viktigare än någonsin att vi fortsätter dialogen och samverkan, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef RF-SISU Norrbotten.

-Vi behöver hitta en långsiktigt hållbar finansiering för Barentssamarbetet och Barents Games, som också engagerar länets specialidrottsdistriktsförbund. Norge har ett starkt stöd från norska staten via Barentssekretariatet. Eftersom projektet bygger på att alla parter bär sina egna kostnader är det kännbart när vi i Sverige inte kan mobilisera samma stöttning.

-Jag hoppas att svenska UD ser potentialen i samarbetet och är villiga att medverka till ekonomiska lösningar, så att samarbetet kan fortsätta även i framtiden. Det är viktigt att vi kan hålla nere kostnaderna så att så många ungdomar som möjligt kan delta i Barents Games, säger Katarina.

Läs mer om idrottens Barentssamarbete.

Sidan publicerades: 24 februari 2022