Höstvibes I Torvalla!

Under höstlovet veckan från mån-tors har torvalla sporthall fyllts på av barn och unga som provat på basket och fotboll men även pysslat, lekt och annat skoj!

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Höstvibesär en verksamhet för barnoch ungdomar i Torvalla, det är ett initiativ av rädda barnen i samarbete med RF-SISU Jämtland-Härjedalen, Torvalla skolan, Torvallafritidsgård, Jämtland Basket och Torvalla ungdomsförening.

Mer om Föreningslotsen RF-SISU Jämtland-Härjedalen

Summer Vibe Östersund - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Sidan publicerades: 14 november 2022