Rörelsesatsning

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Alltför många barn och unga sitter stilla. RF-SISU Halland jobbar för att främja fysisk aktivitet genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. 

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Samverkan för fler barn i rörelse

Därför jobbar RF-SISU Halland med något som vi kallar rörelsesatning. Arbetet handlar om att skapa skol- och föreningssamverkan med målsättningen att sänka trösklar så att fler barn hittar till föreningslivet.

Rörelsesatsning är ett regeringsuppdrag och bedrivs i RF-SISU-distrikt över hela landet. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Inspiration till rörelse och idrott

Vill ni bidra?

Kommuner, skolor eller föreningar som vill ingå i satsningen kan höra av sig till oss. Vi ger er stöd, utbildning och inspiration för att ni ska komma i gång.

För deltagande föreningar och skolor erbjuder vi en workshop/föreläsning i rörelseförståelse där vi foksuerar på allsidig träning, motorisk utveckling samt praktiska moment som man kan använda sig av på träningen inom alla idrotter.

Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

MER INFORMATION

BOKA UTBILDNING - FÅ RÖRELSEVÄSKA