Delar av RF-SISU Hallands styrelse

Delar av RF-SISU Hallands styrelse

Distriktidrottsstämman 2024

I Falkenberg Strandbads vackra miljöer genomfördes igår 2024 års distriktsstämma med specialdistriktsförbundens ombud som representanter för distriktets föreningar. På dagordningen stod verksamhetsplan med ekonomisk plan för RF-SISU Halland samt val av styrelse, valberedning och lekmannarevisorer för nästkommande verksamhetsår.

Sidan uppdaterades: 25 mars 2024

Som styrelsen informerat under föregående stämma, kommer kommande år att bli tuffare ekonomiskt. Styrelsen planerar att genomföra insatser för att stärka föreningslivet genom föreningsutveckling och folkbildning i enlighet med tilldelad budget, återstartsmedel samt eget kapital under 2024, och ekonomisk plan ligger i linje med den långsiktiga verksamhetsplaneringen.

Distriktet har använt återstartsmedel väl och investerat i det halländska föreningslivet genom insatser men också en stärkt bemanning. Först nu påbörjas arbetet med att minska det egna kapitalet som byggdes upp under pandemiåren - allt enligt plan. Nu när samhällskostnaderna ökat, samt att statsbidrag och kommunala bidrag ligger kvar på samma nivå så hade alternativet varit att dra ner på verksamheten om vi inte använder eget kapital. Region Halland räknar upp sitt stöd årligen vilket styrelsen är mycket tacksamma för.

Stämman leddes av Susanne Thorsson, ordförande för Hela Sverige Ska Leva Halland.

Anders Bengtsson får fortsatt förtroende som ordförande

Anders Bengtsson har varit ordförande sedan 2023 samt ledamot sedan 2016 och vice ordförande i flera år. Han har tidigare arbetat i Falkenbergs kommun som avdelningschef inom Fritid och Kultur. Arbetsfältet har sträckt sig mellan frågor som berört ungdomar, föreningar, kultur och fritidsgårdsverksamhet. Anders har en lång bakgrund inom idrotten som ledare och aktiv, idag är han ordförande i Falkenbergs golfklubb och engagerad inom orientering.

Även Linus Engdahl och Ulf Järphag blev omvalda och kommer att fortsätta sitt styrelseuppdrag till 2025. Kvarstående ledamöter sedan föregående stämma är Kerstin Delefelt, Charlotte Jönsson och Ulf Andersson, samt regionens representant Gun-Marie Stenström.

Ny i styrelsen är Annika Svensson. Annikas motto är att ”det är lätt att säga NEJ, men roligare att säga JA”. Det har resulterat i engagemang i föreningsform genom hela livet. Det första, och största intresset är scouterna, vilket har gett erfarenheter och kunskaper som är värdefulla i vardagen, men även inom idrottsvärlden. Som nyinflyttad till Eldsberga, mellan Halmstad och Laholm, började idrottsengagemanget i Eldsbergas gymnastikförening där Annika var ordförande under en spännande tid när bland annat en ny idrottshall byggdes och nya möjligheter för utövande och utveckling i föreningen gavs. Därefter följde engagemanget barnens intresse till Trönninge IF, framför allt som styrelseledamot och driva sommarfotbollsskolan tillsammans med föreningens ungdomar. Men genom åren har Annika alltid haft en, eller två fötter, ute i naturen med scouterna. Även yrkesmässigt är naturen och landsbygden en stor del då Annika arbetar med kretslopp mellan stad och land och en ökad förståelse för hur lantbruk i Sverige idag bedrivs. Detta har även genererat ett politiskt engagemang i bland annat kommunfullmäktige i Halmstad kommun. Annika ser föreningsutveckling och frågan hur man skapar ideellt engagemang som spännande delar av en förening, oavsett om det gäller idrottsföreningar eller scouter. ”Så många som möjligt så länge som möjligt” är en rejäl utmaning men något som Annika gärna vill bidra till att försöka realisera mer inom idrotten i Halland.

I valberedningen får Malin Björklund, som blev omvald till valberedningens ordförande, och Susanne Jansson sällskap av Andreas Ivarsson. Andreas är professor inom Psykologi vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning fokuserar på hållbart deltagande inom idrott och motion, från barn- och ungdomsidrott till elitidrott. Andreas har en imponerande bredd och har arbetat med idrottare på toppnivå, varvat med projekt på barn-och ungdomsnivå. Med en bakgrund inom lagidrott och ett intresse för psykologi och idrottsskador, har han bidragit till att skapa bättre och mer inkluderande miljöer för utövare inom alla nivåer. Under RF-SISU Hallands Idrottsforum 2023 höll Andreas en uppskattad föreläsning om vilka faktorer som påverkar att barn och unga väljer att sluta med sin idrott.

Johan Johqvist fortsätter som lekmannarevisor och får till sin hjälp Lisa Bohlet Gäck. Lisa arbetar tillvardags som grundskollärare och har tidigare arbetat för Hallands fotbollförbund. Hon har varit spelare och ledare i flera olika fotbollsföreningar i Halmstad. Lisa är sedan många år med i lägerledning/organisation kring Rikslägren med SvFF. Hon är också träningsinstruktör på SATSA Hälsa och Träning, samt med i organisationen kring Laxacupen med Halmstad bollklubb.

RF-SISU Hallands styrelse samt medarbetare ser fram emot att vara ett stöd i föreningarnas och SDF:ens fortsatta utvecklingsarbete och att medverka till utvecklandet av den halländska idrottsrörelsen!

Ledare hedras med förtjänsttecken

Under stämman delades även årets förtjänsttecken ut. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom styrelser/kommittéer eller motsvarande på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap.

Årets mottagare av förtjänsttecken

Årets mottagare av förtjänsttecken

Sidan publicerades: 22 mars 2024

Styrelse & distriktidrottstämma

Distriktsidrottsmötet med årsstämman är RF-SISU Hallands högsta beslutande organ. Stämman hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) själva utser.