Information och erfarenhetsutbyte på temakväll om energieffektivisering

Höga elpriser skapar stor oro inför vintern. Häromveckan bjöd RF-SISU Halland in till en temakväll om hur föreningar kan påverka sin energiförbrukning.

Sidan uppdaterades: 16 november 2022

Ett 50-tal personer deltog i temakvällen, som innehöll både information och erfarenhetsutbyte.

En av dem som medverkade var Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare i Halmstads och Laholms kommuner, som delade med sig av tips på energibesparing. Bland annat lyfte hon åtgärder kopplat till värme.

– Ett enkelt råd är att sänka inomhustemperaturen. Att sänka med en grad motsvarar att spara cirka fem procent på värmekostnaden, säger hon.

– Sedan handlar det om att minska förlusterna, exempelvis genom tätningslister.

Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare i Halmstad och Laholm.

Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare i Halmstad och Laholm.

Ventilation, tvätt och timer

Att komplettera med luft-luftvärmepump och att byta till LED-lampor var andra exempel som togs upp. Likaså att hålla nere varmvattenanvändningen genom att köpa in snålspolande duschmunstycken och att korta duschtiderna.

Kvällen kom också att handla om ventilation, solceller, samåkning och tvätt.

– Om man har möjlighet är det bättre att hängtorka tvätt än att använda torktumlare. Och sedan kan man tänka på att tvätta fulla maskiner, säger Pernilla Widstam.

Ett annat råd var att använda timer på maskiner och annan utrustning som drar el.

– Något som vi har sett när vi varit ute hos föreningar är att man har kylar för dricka. Föreningar som började använda timer sparade cirka 1 000 kronor per kyl och år, säger Pernilla Widstam.

Utbyte av erfarenheter

Timer var något som föreningar på plats hade erfarenhet av. En ridklubb berättade till exempel att de använder sig av timer på elstaket som slår av strömmen när hästarna inte är i hagen.

En annan förening som delade med sig av energisparande exempel var Vinbergs IF. De har bytt ut alla lampor till LED vilket gör att de har kunnat släcka en hel del vid konstgräsplanen, som är en stor energibov.

– Med LED-belysningen får vi bättre ljus vilket gör att det räcker att vi tänder hälften av lamporna, säger ordförande Kalle Ivarsson.

Michael Svensson och Kalle Ivarsson från Vinbergs IF.

Michael Svensson och Kalle Ivarsson från Vinbergs IF.

Anläggningsstöd

Ytterligare en punkt under temakvällen var stöd till föreningar som driver egen anläggning. Verksamhetschef Peter Gårdestedt berättade hur RF-SISU Halland kan vara behjälplig.

RF-SISU Halland har inget ekonomiskt stöd för elräkningar. Däremot fördelar vi årligen cirka tre miljoner kronor till anläggningsutveckling.

Under 2023 kommer ansökningar för energieffektiviserande åtgärder att vara prioriterade.

– Nya ansökningsformulär för 2023 kommer efter trettonhelgen. Ansökan kan göras via föreningens idrottskonsulent eller genom IdrottOnline, säger Peter Gårdestedt.

Riksidrottsförbundet, som RF-SISU Halland är en del av, för också intensiva diskussioner med politiken för att få till krisstöd till idrottsföreningar, berättar han.

– Så fort det kommer besked går vi ut med information.

Fler tips

Riksidrottsförbundet har tagit fram råd och tips till förbund och föreningar hur de kan minska elanvändningen, sänka kostnaderna och bidra till lägre elpriser i samhället.

Här kan du ta del av RF:s tips och råd

Läs mer om anläggningsstöd

Sidan publicerades: 20 oktober 2022