Hallå där Ungdomsbarometern som kommer till Idrottsforum!

Vad rör sig i huvudet på målgrupperna unga och seniorer? Det är frågor som står i fokus när analysföretaget Ungdomsbarometern tar plats på scenen under RF-SISU Hallands Idrottsforum.

Sidan uppdaterades: 16 november 2022

Ungdomsbarometern har lång erfarenhet av att studera den unga målgruppen. 2021 genomfördes även en Seniorbarometer på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

Två seminarier under Idrottsforum

Under årets Idrottsforum står företaget får två av seminarierna i programmet. Ett om den yngre målgruppen och ett om den äldre.

– Inledningsvis kommer vi att prata ganska brett så att publiken får lära känna målgrupperna. Sedan zoomar jag in på motions- och idrottsvanor, säger Sara Fröhling Lind som kommer att hålla i seminarierna.

Hon berättar att Ungdomsbarometern många gånger gjort undersökningar kring idrott.

– Hälsa, idrott och motion är en stor del av ungas liv. Därför blir det naturligt att de frågorna tar plats i vårt arbete. Vi har bland annat arbetat med Riksidrottsförbundet centralt, men också specialidrottsförbund och specifika föreningar.

Varför blev det en undersökning bland personer i åldrarna 60-80 år?

– Det började egentligen med att jag höll ett föredrag med idrotten om vår senaste undersökning på ungdomssidan. Då kom frågan upp om vi skulle få till en undersökning som riktade in sig på äldre.

– Så vi gjorde Seniorbarometern för att ta reda på vad seniorer gör en typisk dag, hur de mår och ser på begreppet hälsa och vad som intresserar dem. Vi undersökte även hur de motionerar och vad som motiverar, eller hindrar, dem att röra på sig.

Träna med kompisar allt viktigare för unga

Vem ska komma och lyssna på era seminarier under Idrottsforum?

– Alla som på något sätt är nyfikna på unga eller äldre, eller vill veta hur de olika målgrupperna skiljer sig åt och är lika. Upplägget kommer att passa oavsett om man jobbar på ett specialdistriktsförbund eller om man är tränare eller ledare i en förening. Jag tror att alla kan få med sig någonting.

Hur har ungas tankar och vanor ändrats under de år som ni har studerat målgruppen?

– Jag kommer att prata om flera olika förändringar, både sådana som kan skapa lite diskussion och oro och sådana som kan väcka hopp. Ett exempel på förändring som vi har sett efter pandemin är att möjligheten att träna tillsammans med vänner har blivit allt viktigare.

Idrottsforum är RF-SISU Hallands mötesplats för idrotten i länet. Programmet består av seminarier och workshop kring ett aktuellt tema. I år fokuserar vi på den moderna föreningen.

Här kan du ta del av hela programmet och anmäla dig!

Sidan publicerades: 5 oktober 2022