Idrottsforum

Idrottsforum samlar Idrottshalland för föreläsningar, workshops och samtal. Mötesplatsen anordnas en gång om året med ett aktuellt ämne som tema.

RF-SISU Halland bjuder in till en rad mötesplatser där den halländska idrotten kan träffas över förenings- och idrottsgränser. Ett av våra större arrangemang är Idrottsforum som äger rum varje höst.

Program för lärande och utveckling

Programmet består av föreläsningar, workshops och samtal som syftar till att skapa lärande och utveckling. Temat följer idrottens mål i Strategi 2025, som handlar om att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Tidigare teman har bland annat kretsat kring några av utvecklingsresorna i Strategi 2025, däribland den moderna föreningen engagerar.

För hela Idrottshalland

Idrottsforum anordnas på olika platser i Halland och riktar sig till alla som på något sätt är med i en halländsk idrottsförening. Ledare, tränare, aktiva, föräldrar – alla är välkomna. På plats finns även representanter från RF-SISU Hallands styrelse och personal för att möta och lyssna in föreningslivet.

Idrottsforum 2022 genomfördes 18-19 november på Varbergs stadshotell. Så snart ett datum för 2023 års arrangemang är bestämt går vi ut med information här på vår hemsida och i sociala medier.