Tips på lärgruppsmaterial

Sidan uppdaterades: 26 januari 2023

Här har vi samlat några av våra mest populära lärgruppsmaterial för idrottsföreningar. Titta gärna om det är något som passar just er förening. Detta är bara några förslag, ni kan skapa en lärgrupp om vilket ämne som helst i princip.

Vill ni starta en lärgrupp så rekommenderar vi att ni tar kontakt med er idrotttskonsulent på RF-SISU Gävleborg. Vi kan då hjälpa er att lägga upp en plan och dela med oss av erfarenheter, ge stöd och kraft till utvecklingsarbetet i just din förening. Ett samarbete som ni har både nytta och glädje av. För genomförandet av en lärgrupp kan vi till exempel genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Några tips på lärgruppsmaterial:

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott Pdf, 312 kB. är en lärgruppsplan som ska vara ett stöd för er i föreningen i samtalen om Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Samtalen ska ge er stöd i hur ni ska arbeta för att följa riktlinjerna på bästa sätt i er verksamhet.

Föreningsledare

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en webbaserad utbildning från SISU Idrotts­utbildarna. Den ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten. När du och dina ledarkollegor genomgått utbildningen så kan ni använda detta samtalsunderlag som ett stöd för att reflektera och prata om innehållet i utbildningen, och koppla det till er idrott och er förenings verksamhet.

Tränarrollen och ledarteamet

Introduktionsutbildning för tränare är en webbaserad utbildning från SISU Idrotts­utbildarna. Den ger en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom idrotten. När du och dina tränarkollegor genomgått utbildningen så kan ni använda detta samtalsunderlag som ett stöd för att reflektera och prata om innehållet i utbildningen, och koppla det till er idrott och er förenings verksamhet.

Samla ledarteamet är ett arbetsmaterial som förenklar för ledarteamet att skapa en samsyn. Materialet ger förutsättningar för planering, målsättningar, värdegrund och att ta in feedback från aktiva till exempel. Samla ledarteamet och gå igenom materialet tillsammans.

Föreningsutveckling

Bredda samtalen i styrelserummet Pdf, 277 kB. vänder sig till dig som är ledare i föreningen och som vill utveckla föreningens styrelsearbete. Här får ni förslag på frågeställningar som ger er möjlighet att föra en dialog och diskutera värderingar utifrån olika perspektiv. Använd materialet för att bygga en hållbar grund för er förening.

#Taktiksnack Pdf, 895 kB. är en guide till ökat engagemang och riktigt bra idrott i er förening. Häftet tar upp viktiga grundpelare och delar som ni konkret kan jobba vidare med, men allt börjar med ett Taktiksnack. Läs häftet #Taktiksnack och samtala med varandra så att ni i er förening tar fram en plan för hur just ni vill bygga rolig, utvecklande och engagerande idrott. Denna lärgruppsplan Pdf, 2 MB. kan ni använda som stöd i detta arbete.

Efter corona

Återstartsarbete i föreningen. Pdf, 150 kB. Efter pandemin har samhället öppnas upp mer och mer och så även idrottsrörelsen. Som stöd i det återstartsarbete som många föreningar känner ett behov av att göra har RF-SISU tagit fram en dialogduk och förslag på lärgruppsmaterial att arbeta utifrån. Den här lärgruppsplanen hör ihop med dialogduken för Återstart i förening.

Inför projektansökan

Att söka projektmedel. Pdf, 1 MB. En tydlig och genomtänkt ansökan ökar möjligheterna att få bidrag för ett projekt. Innan du fyller i ansökningsblanketten ska du skriva en projektplan. Den gör ditt arbete enklare, även när du ansöker om bidrag för samma projekt från flera olika finansiärer. Denna lärgrupp blir ett praktiskt förarbete där ni strukturerar och formulerar det underlag ni behöver för en lyckad ansökan.

Ta fram en krisplan

Har din förening beredskap för kris? Pdf, 1 MB. Vad gör man när krisen är framme? Och vem gör vad? Redan innan en kris inträffar bör man ha en krisgrupp organiserad och en krisplan framtagen. Det låter kanske ambitiöst, särskilt för en liten förening, men att ha dessa verktyg på plats skapar förutsättningar för en framgångsrik krishantering. För när läget är skarpt finns det inte alltid tid och kapacitet att tänka ut en bra strategi.

Diskutera utifrån en podd

I podden "Här pågår föreningsidrott" finns långt över 100 avsnitt att välja mellan. De berör angelägna ämnen och nya avsnitt publiceras kontinuerligt. Till avsnitten finns en lärgruppsplan som gör det enkelt att använda ett poddavsnitt som underlag för diskussioner i just din förening.

Vill du ha fler tips?

idrottensfolkbildning.se är en samlingssida som skapats av RF-SISU Västra Götaland. Där kan alla RF-SISU-distrikt publicera material att samtala kring – välkommen att titta runt och inspireras.

Länk till idrottensfolkbildning.se

Sidan publicerades: 10 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.