Föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

RF-SISU Gävleborg arbetar för att det ska finnas så starka föreningar som möjigt i distriktet. Idrottsföreningar ska ha kunskaper i föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och väl fungerande verksamhet.

I och med att din förening är en del av idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för föreningens verksamhet. Det finns ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det om att er förening ska agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för era medlemmar. Dels innebär ansvaret att er förening ska agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten, och idrottsrörelsen i sin helhet, har. Därför är det viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Föreningskunskap är kunskap om de regler, traditioner och praxis som finns för hur en ideell förening fungerar. Till exempel:

  • hur beslut tas i en ideell förening
  • styrelsens mandat och ansvar
  • medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

Denna kunskap har växt fram under en lång tid och ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i rörelse. Ta kontkat med våra idrottskonsulenter om du vill utveckla din kunskap om hur en idrottsförening fungerar och drivs.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Utbildning inom föreningskunskap

Vi erbjuder utbildningar till idrottsföreningar i distriktet inom föreningskunskap som kan anpassas utifrån din förenings behov.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Det här kan vara en bra utbildning att börja med, Den är webbaserad och ger dig en första inblick i vad det innebär att driva förening inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag som organisationsledare.

Länk till mer information om Introduktionsutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare

Vill du ta nästa steg kan denna utbildning vara lämplig. Den ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål. Med fördel kan till exempel föreningens styrelse gå utbildningen tillsammans.

Länk till Grundutbildning för föreningsledare

Titta gärna i vår Utbildningsguide. Där hittar du fler utbildningar inom föreningskunskap.

Frågor och svar

Riksidrottsförbundet har samlat svar på olika idrottsjuridiska frågor som deras jurister fått från till exempel förbund, föreningar och enskilda medlemmar.

Länk till Frågor och svar om idrottsjuridik

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Marcus Andersson

Idrottskonsulent

Tjänstledig

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.