Introduktionsutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 15 juni 2023

Introduktionsutbildning för föreningsledare vänder sig både till dig som ny eller redan erfaren föreningsledare. Det viktigaste är att du är engagerad i en idrottsförening.

Introduktionsutbildning för föreningsledare ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen.

Utbildningen är uppdelad i fem kortare avsnitt.

Du kan genomföra dem ett i taget. Du genomför avsnitten i denna ordning:

 • Föreningen och demokratin.
 • Föreningen och idén.
 • Föreningen och verksamheten.
 • Föreningen och engagemanget.
 • Föreningen och administrationen.

Efter genomför utbildning har du möjlighet attt svara på ett antal frågor för att testa dina kunskaper och få en känsla av vad du lärt dig.

Utbildningen är:

 • Webbaserad
 • Kostnadsfri
 • Tar 2-3 timmar att genomföra

En utbildning på webben möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det passar dig bäst. Kombinationen av text, film och reflextionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet.

Det här får du lära dig

 • Vilka det är som bestämmer i en idrottsförening och hur det går till att bestämma och fatta beslut tillsammans.
 • Föreningens verksamhetsidé. Det är den som beskriver själva meningen med föreningen. Föreningens medlemmar ska sedan tillsammans bestämma hur idrottsverksamheten ska genomföras för att verksamhetsidén ska genomsyra hela föreningens verksamhet.
 • Hur föreningen kan skapa en attraktiv verksamhet och vad alla idrottsföreningar måste ta hänsyn till.
 • Hur föreningen kan skapa goda förutsättningar för engagemang bland föreningens medlemmar.
 • Hur föreningens administration kan underlättas.

Sidan publicerades: 1 november 2022