Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF barn och ungdom

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Målsättningen är att:

 • stärka idrotten i områden som har låg andel deltagare i idrottsföreningar eller få föreningar/idrotter.
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare

Ansökan

 • Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.
 • För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.
 • Ansökan öppnar i februari.
 • Ingen deadline för ansökan.

Du kan även söka projektstöd hos ditt specialidrottsförbund (SF).
Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Stärka idrotten i områden som har låg andel deltagare

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för att:

 • bilda en ny förening med deltagare från ett område som har låg andel deltagare eller där det finns få föreningar/idrotter.
 • starta en ny idrott/verksamhet i befintlig förening. Barn och/eller ungdomar ska ingå i processen. 

Målgrupp
Barn och ungdomar i åldern 7-25 år som bor i områden med låg andel deltagare i idrottsföreningar eller i områden där det finns få idrotter.

Bidragets storlek
Föreningen får ett grundstöd på 5 000 kronor samt ytterligare stöd baserat på antal utövare från området.

Ansökan
Observera att det i IdrottOnline finns två olika sökområden: Gränby i Uppsala eller annat område. Se till att du väljer rätt ansökningsformulär baserat på det område du söker stöd för. 

Få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten

Målgrupp: Ungdomar i åldern 13-20 år.

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för tre olika projekt:

Föreningsmiljö - ungdomsdelaktighet
Ungdomar i föreningen ska ta fram en plan för aktiviteter som leder till att ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten. Föreningen får ett stöd på 5 000 kronor för arbetet med planen. Därefter har  föreningen möjlighet att söka stöd för att genomföra aktiviteterna i planen. 

Prova på fler idrotter - #minandraidrott
I samverkan med andra föreningar/sektioner ska ungdomar få möjlighet att prova på varandras idrotter. Minst två föreningar/sektioner ska samverka och aktiviteten ska genomföras vid minst tre tillfällen. Varje förening/sektion gör en egen ansökan och kan få ett stöd på 3 000 kronor vardera. 

Öppen idrott
Uppstarts-stöd för att erbjuda verksamhet där deltagarna får prova på flera olika idrotter/aktiviteter. Återkommande verksamhet en gång i veckan, helst måndag-torsdag, under minst 10 veckor. Verksamheten ska präglas av valfrihet och delaktighet. Föreningen får ett grundstöd på 10 000 kronor samt ytterligare stöd baserat på antal deltagande ungdomar.

Utbildade barn- och ungdomsledare

Föreningar kan söka stöd för att utbilda sina aktivitetsledare för barn och ungdomar i RF-SISU Upplands idrottsövergripande utbildningar:

 • Grundutbildning för tränare
 • Implementering av Trygga idrottsmiljöer (för de föreningar som har gått utbildningen)
 • Rörelseförståelse för tränare
 • Fortsättningsutbildning för tränare (hösten 2020)
 • Hållbar idrottsförening (hösten 2020)

Målgrupp
Aktivitetsledare för barn och ungdomar upp till 25 år.

Bidragets storlek
Beskrivs mer utförligt i IdrottOnline.