Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF barn och ungdom

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. På strategi2025.se kan du läsa mer

Inriktningar:

Så här ansöker du:

 1. När din förening bestämt sig för en projektidé är det dags att ta kontakt med RF-SISU Uppland för rådgivning och stöd inför ansökan.
 2. Ansökan sker på din förenings sida i IdrottOnline, under fliken ”Idrottsmedel”. Undantag gäller för stöd till utbildade barn- och ungdomsledare, där samverkan med en idrottskonsulent krävs. Här hittar du kontaktuppgifter till din idrottskonsulent Fyll därefter i ansökningsformuläret för det aktuella stödet. För att kunna fylla i ansökan ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel-firmatecknare.
 3. En handläggare från RF-SISU Uppland går igenom ansökan. Viss komplettering kan komma att efterfrågas till exempel om nödvändiga dokument saknas. När eventeulla kompletteringar gjorts är ärendet redo för beslut.
 4. Det finns inget sista datum för när din förening behöver skicka in ansökan. Vi behandlar ansökningar löpande.
 5. Din förening blir informerad om beslutet via mejl.
 6. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. Din förening ska återrapportera till oss senast den 30 januari året efter att stödet upphört eller tagit slut.

Att tänka på:

Projektstöd via SF

Din förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Tillhör din förening ett av följande SF söks stödet via RF-SISU Uppland: biljard, boule, casting, cheerleading, dart, draghund, dragkamp, gång och vandring, issegling, kälksport, landhockey, mångkamp och racerbåt. Kontakta Gustaf Andersson, This is a mailto link eller 018-27 70 34.

Bibehållen verksamhet under coronapandemin

För att föreningar ska kunna ställa om - inte ställa in - sin verksamhet med anledning av coronapandemin finns från och med den 9 april - 31 december 2020 möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att bibehålla verksamhet. I begreppet bibehålla verksamhet ingår såväl ordinarie träning som helt nya aktiviteter. 

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för

 • inköp av utrustning eller material för att kunna anpassa träning/aktivitet utomhus till rådande restriktioner med anledning av coronapandemin
 • kostnad för att genomföra en ny typ av träning/aktivitet som är anpassad till rådande restriktioner med anledning av coronapandemin 
 • kostnad för bokning av ny/omställd idrottsyta utomhus
 • kostnad för anpassning av utomhusyta för träning/aktivitet.
 • ordinarie och löpande verksamhet vilket inkluderar till exempel läger och material.

Målgrupp

Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av restriktionerna med anledning av corona.  

Ansökan

Ansökan görs på din förenings sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel genom att välja "att söka stöd från RF-SISU Uppland". Stödet heter Bibehållen verksamhet.

Stärka idrotten i områden där idrottsrörelsen ska växa

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för att

 • bilda en ny förening med deltagare från ett område med låg andel deltagare eller där det finns få föreningar/idrotter
 • starta en ny idrott/verksamhet i befintlig förening. 

Målgrupp

Barn och ungdomar i åldern 7-25 år som bor i områden med låg andel deltagare i idrottsföreningar eller i områden där det finns få idrotter.

Bidragets storlek

Stödet baseras på uppskattat antal deltagare: 10 000 kronor (upp till 10 deltagare), 15 000 kronor (11-20 deltagare), 20 000 kronor (21 eller fler deltagare).

Ansökan

Ansökan görs på din förenings sida i IdrottOnline. Observera att det i IdrottOnline finns två olika sökområden: Gränby i Uppsala eller annat område. Se till att du väljer rätt ansökningsformulär baserat på det område du söker stöd för. 

Få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13-20 år.

Ansökan

Ansökan görs på din förenings sida i IdrottOnline. Innan du gör din ansökan ska du ta kontakt med din idrottskonsulent. Vet du inte vem som är din kontaktperson? Kontakta Gustaf Andersson, This is a mailto link eller 018-27 70 34.

Föreningen kan söka ekonomiskt stöd för tre olika typer av projekt:

 • Föreningsmiljö - ungdomsdelaktighet
 • Prova på fler idrotter - #minandraidrott
 • Öppen idrott

Föreningsmiljö - ungdomsdelaktighet

Ungdomar i föreningen ska ta fram en plan för aktiviteter som leder till att dessa och andra ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten. Föreningen får ett stöd på 5 000 kronor för ungdomarnas arbetet med planen. Därefter har föreningen möjlighet att söka stöd för att ungdomarna ska kunna genomföra aktiviteterna i planen. 

Prova på fler idrotter - #minandraidrott

I samverkan med andra föreningar/sektioner ska ungdomar få möjlighet att prova på varandras idrotter. Minst två föreningar/sektioner ska samverka och aktiviteten ska genomföras vid minst tre tillfällen. Varje förening/sektion gör en egen ansökan och kan få ett stöd på 3 000 kronor vardera. 

Öppen idrott

Uppstarts-stöd för att erbjuda verksamhet där deltagarna får prova på flera olika idrotter/aktiviteter. Återkommande verksamhet en gång i veckan, helst måndag-torsdag, under minst tio veckor. Verksamheten ska präglas av valfrihet och delaktighet. Föreningen får ett grundstöd på 10 000 kronor.

Utbildade barn- och ungdomsledare

Föreningar kan söka stöd för att utbilda sina aktivitetsledare för barn och ungdomar i RF-SISU Upplands idrottsövergripande utbildningar:

Målgrupp

Aktivitetsledare för barn och ungdomar upp till 25 år.

Bidragets storlek

Grundutbildning för tränare: 1 800 kronor. 

Fortsättningsutbildning för tränare: 2 500 kronor. 

Resterande stöd beskrivs mer utförligt i IdrottOnline.