Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF barn och ungdom

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. På strategi2025.se kan du läsa mer

Inriktningar:

Så här ansöker du:

 1. När din förening har en projektidé är det dags att ta kontakt med RF-SISU Uppland för rådgivning och stöd inför ansökan.
 2. Ansökan sker i samverkan med en handläggare och idrottskonsulent från RF-SISU Uppland.
 3. Projektstödet går att söka till den 31 oktober 2021. Vi behandlar ansökningar löpande och fattar beslut en gång i månaden. 
 4. Din förening blir informerad om beslutet via mejl. 
 5. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. Din förening ska återrapportera till oss senast den 30 januari 2022.

Den 3 mars höll RF-SISU Uppland ett informationsmöte via Teams gällande projektstödet 2021. Du hittar inspelningen av det mötet här

Projektstöd via SF

Din förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Tillhör din förening ett av följande SF söks stödet via RF-SISU Uppland: biljard, boule, casting, dart, draghund, dragkamp, gång och vandring, issegling, mångkamp, racerbåt och varpa. Kontakta Jonas Värm, This is a mailto link eller 0704-52 56 96.

Bibehållen verksamhet under coronapandemin

För att föreningar ska kunna ställa om - inte ställa in - sin verksamhet med anledning av coronapandemin finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att bibehålla verksamhet. I begreppet bibehålla verksamhet ingår såväl ordinarie träning som helt nya aktiviteter. 

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för

 • inköp av utrustning eller material för att kunna anpassa träning/aktivitet utomhus till rådande restriktioner med anledning av coronapandemin
 • kostnad för att genomföra en ny typ av träning/aktivitet som är anpassad till rådande restriktioner med anledning av coronapandemin 
 • kostnad för bokning av ny/omställd idrottsyta utomhus
 • kostnad för anpassning av utomhusyta för träning/aktivitet.
 • ordinarie och löpande verksamhet vilket inkluderar till exempel läger och material.

Målgrupp

Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av restriktionerna med anledning av corona.  

Ansökan

Ansökan görs på din förenings sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel genom att välja "att söka stöd från RF-SISU Uppland". Stödet heter Bibehållen verksamhet.

Stärka idrotten i områden där idrottsrörelsen ska växa

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för:

 • Att bilda ny förening - med deltagare från ett område med låg andel deltagare eller där det finns få föreningar/idrotter.

 • Att starta ny idrott/verksamhet - i befintlig förening som bedriver verksamhet i ett område med låg andel deltagare eller där det finns få föreningar/idrotter. Stödet baseras på uppskattat antal deltagare: 10 000 kronor (upp till 10 deltagare), 15 000 kronor (11-20 deltagare), 20 000 kronor (21 eller fler deltagare).

 • Öppen idrott - Uppstartsstöd för att erbjuda verksamhet där deltagarna får prova på flera olika idrotter/aktiviteter. Återkommande verksamhet en gång i veckan, helst måndag-torsdag, under minst tio veckor. Verksamheten ska präglas av valfrihet och delaktighet. Föreningen får ett grundstöd på 10 000 kronor.

 • Att utveckla föreningen - arbeta med att sänka trösklar och ta fram metoder för att kunna inkludera fler i föreningen. Satsningen kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter samt genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

 • Sociala aktiviteter - befintliga föreningsmedlemmar matchas ihop med nyanlända personer för språkträning, sociala aktiviteter eller idrottsaktiviteter.

 • Annat innehåll - presentera er idé för oss.

Målgrupp

Barn och ungdomar i åldern 7-25 år som bor i områden med låg andel deltagare i idrottsföreningar eller i områden där det finns få idrotter. Möjlighet finns att även söka bidrag för andra målgrupper än barn och ungdom. 

Ansökan

Kontakta din idrottskonsulent eller Eva Dovebris, This is a mailto link eller 018-27 70 28.

Få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade idrotten

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13-20 år.

Ansökan

Kontakta din idrottskonsulent eller Jonas Värm, This is a mailto link eller 0704-52 56 96.

Föreningen kan söka ekonomiskt stöd för tre olika typer av projekt:

 • Ungdomsdelaktighet
 • Prova på fler idrotter - #minandraidrott
 • Föreningsmiljö - annat innehåll

Ungdomsdelaktighet

Ungdomar i föreningen ska ta fram en plan för aktiviteter som leder till att dessa och andra ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten. Föreningen får ett stöd på 5 000 kronor för ungdomarnas arbetet med planen. Därefter har föreningen möjlighet att söka stöd för att ungdomarna ska kunna genomföra aktiviteterna i planen. 

Prova på fler idrotter - #minandraidrott

I samverkan med andra föreningar/sektioner ska ungdomar få möjlighet att prova på varandras idrotter. Minst två föreningar/sektioner ska samverka och aktiviteten ska genomföras vid minst tre tillfällen. Varje förening/sektion gör en egen ansökan och kan få ett stöd på 3 000 kronor vardera. 

Föreningsmiljö - annat innehåll

Har du en egen projektidé? Då kan din förening få stöd till projekt med syfte att förändra föreningens kultur och struktur så att ungdomar stannar kvar i den organiserade idrotten. Hör av dig för att diskutera din idé med oss!

Utbildade barn- och ungdomsledare

Föreningar kan söka stöd för att utbilda sina aktivitetsledare för barn och ungdomar i RF-SISU Upplands idrottsövergripande utbildningar:

Målgrupp

Aktivitetsledare för barn och ungdomar upp till 25 år.

Bidragets storlek

Grundutbildning för tränare: 1 800 kronor. 

Fortsättningsutbildning för tränare: 2 500 kronor. 

Resterande stöd beskrivs mer utförligt i IdrottOnline.