Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF barn och ungdom

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. På strategi2025.se kan du läsa mer

Digitala informationsträffar

Den 12 september samt 16 november arrangerar vi en digital informationsträff där vi berättar mer om anläggningsstödet och Projektstöd IF barn och ungdom. Vi informerar om de olika inriktningarna av stöden, hur ansökan går till och avslutar med en frågestund. Läs mer och anmäl dig här

Inriktningar:

Så här ansöker du:

 1. När din förening har en projektidé ska föreningen ta kontakt med RF-SISU Uppland. Kontakta Stephen Odur, This is a mailto link eller 0766-967360 (Trygga och hållbara föreningsmiljöer) eller Eva Dovebris, This is a mailto link eller 0703-497028 (Inkludering av underrepresenterade grupper).
 2. Ansökan ska förarbetas i samverkan med en idrottskonsulent och/eller handläggare från RF-SISU Uppland. Ansökan kan med fördel förberedes i lärgrupp med hjälp av lägruppsplanen Projektstöd barn- och ungdomsidrott
 3. Projektstödet går att söka till den 31 oktober 2023. Vi behandlar ansökningar löpande och fattar beslut en gång i månaden. 
 4. Din förening blir informerad om beslutet via mejl. 
 5. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. Din förening ska återrapportera till oss enligt överenskommelse.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för:

 • Bilda ny förening
  Bilda en ny förening i ett geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar/idrotter. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor.

 • Starta ny idrott/verksamhet
  Föreningar kan söka stöd för att starta en ny idrott eller ny verksamhet i ett geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar/idrotter. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor.

 • Öppen idrott
  Föreningar kan söka stöd för att arrangera verksamhet där deltagarna får prova på en eller flera olika idrotter/aktiviteter. Det ska vara återkommande verksamhet en gång i veckan, helst måndag-torsdag, under minst tio veckor. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor.

 • Utveckla föreningen
  Föreningar kan söka bidrag för att se över sin verksamhet och fundera kring hur fler kan inkluderas i verksamheten. Föreningen får ett stöd på 5 000 kronor för att styrelse och ledare genomför en workshop tillsammans med RF-SISU Uppland. 

 • Sociala aktiviteter, träning och språk
  Föreningar kan söka stöd för att genomföra idrottsaktiviteter, språkträning och sociala aktiviteter där både befintliga föreningsmedlemmar och nyanlända personer deltar. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor för att genomföra minst tio träningstillfällen där nyanlända får delta i en ordinarie träningsgrupp samt minst tio träffar av social karaktär där nyanlända får träna det svenska språket tillsammans med någon från föreningen. Verksamheten ska planeras tillsammans med RF-SISU Uppland.

 • Annat innehåll
  Har din förening en annan projektidé? Då kan föreningen få stöd till projekt som syftar till att göra er förening mer tillgänglig och öppen för alla barn och ungdomar 7-25 år . Hör av dig för att diskutera din idé med oss!

Målgrupp

Barn och ungdomar i åldern 7-25 år som bor i ett geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar/idrotter. Möjlighet finns att även söka bidrag för andra målgrupper än barn och ungdom. 

Ansökan

Kontakta din idrottskonsulent eller Eva Dovebris, This is a mailto link eller 0703-497028

Trygga och hållbara föreningsmiljöer

Föreningen kan söka ekonomiskt stöd för:

 • Prova på fler idrotter - #minandraidrott
 • Jämställd och jämlik förening
 • Hållbar idrottsförening (info kommer inom kort)
 • Ledarstödjare
 • Trygghetsperson i förening
 • Ungdomsdelaktighet
 • Världens bästa idrottsförening!
 • Annat innehåll

Prova på fler idrotter - #minandraidrott

Föreningar kan söka stöd för att, i samverkan med andra föreningar/sektioner, möjliggöra för ungdomar att prova på varandras idrotter. Minst två föreningar/sektioner ska samverka och aktiviteten ska genomföras vid minst tre tillfällen. Varje förening/sektion gör en egen ansökan och kan få ett stöd på 3 000 kronor vardera. 

Jämställd och jämlik förening

Föreningar kan söka stöd för att utveckla sin verksamhet till att bli mer jämställd och jämlik. Satsningen består av fyra steg:

 • Öka kunskapen genom föreläsningar och processer.
 • Fördjupa kunskap genom arbete i lärgrupper.
 • Identifiera nuläget med en nulägesanalys.
 • Blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer.

Föreningen kan få ett stöd på 20 000 kronor (styrelse, ledare, föräldrar och aktiva deltar).

Ledarstödjare

Föreningar kan söka stöd för att utse två eller flera mentorer, så kallade ledarstödjare, som får till uppgift att stötta de andra ledarna i föreningen. Med ledarstödjare vill vi underlätta för föreningarna att rekrytera, utveckla och behålla ledare.

Ledarstödjarnas uppdrag:

 • Besöka alla barn- och ungdomsledares träningar minst en gång per säsong.
 • Lära känna ledarna, till exempel arrangera gemensamma aktiviteter en till två gånger per säsong.
 • Bidra med stöd till ledaren för att skapa trygghet i ledaruppdraget och fånga upp eventuella utvecklings- och utbildningsbehov.
 • Delta på två-fyra träffar som arrangeras av RF-SISU Uppland under satsningens gång. Inbjudan till nätverksträffar för ledarstödjare hittar du här

Ledarstödjarna får gärna vara två eller flera personer som idag inte har ett mer omfattande ledaruppdrag i föreningen. Detta för att tänka nytt, möjliggöra för fler personer att engagera sig och för att ha en hållbar föreningsverksamhet som inte är beroende av ett fåtal personer. Ledarstödjarna bör lära känna ledarna i föreningen, stötta dem i deras uppdrag samt hjälpa till att hitta nya lösningar på gamla utmaningar. Obs! I ansökan ska föreningen ange vilka personer som föreningen har utsett till ledarstödjare samt uppge kontaktuppgifter till dem. 

Stödets storlek är 20 000 kronor och ska i första hand användas som arvode till ledarstödjarna, men kan även användas till de gemensamma aktiviteterna.

Kontakta din idrottskonsulent eller Stephen Odur, This is a mailto link eller 0766-96 73 60.

Här hittar du mer information om Ledarstödjare

Trygghetsperson i förening

Föreningar kan söka stöd för att utse två personer med rollen trygghetsperson. Dessa personer ska ansvara för att skapa rutiner och ta fram styrdokument för föreningens proaktiva och reaktiva arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer. Förhoppningen är att fler barn och ungdomar stannar kvar inom den organiserade idrotten.

Föreningens trygghetsansvariga kommer att bjudas in till utbildningar och nätverksträffar tillsammans med trygghetsansvariga från andra föreningar. Obs! I ansökan ska föreningen ange vilka personer som föreningen har utsett till trygghetspersoner samt uppge kontaktuppgifter till dem. 

Stödets storlek är 20 000 kronor och ska användas för att täcka de kostnader som uppstår i arbetet.  

Kontakta din idrottskonsulent eller Stephen Odur, This is a mailto link eller 0766-96 73 60.

Ungdomsdelaktighet

Föreningar kan söka stöd för att ungdomar i föreningen tar fram en plan med aktiviteter som leder till att dessa och andra ungdomar stannar kvar i sin förening. Föreningen får ett stöd på 5 000 kronor för att ungdomarna ska genomföra en workshop tillsammans med RF-SISU Uppland. Därefter har föreningen möjlighet att söka ytterligare stöd för att genomföra aktiviteterna i ungdomarnas plan.

Världens bästa idrottsförening!

Föreningar kan söka stöd för att förebygga avhopp och få fler aktiva att stanna kvar inom idrotten. Satsningen samordnas av en processledare från RF-SISU Uppland, men föreningen står för själva genomförandet.

Föreningen kan välja mellan att delta i hela satsningen, vilket omfattar fem områden (paket 1) eller i en del av satsningen, vilket omfattar ett område (paket 2). Föreningar som väljer paket 1 får ett ekonomiskt stöd på 35 000 kronor och för föreningar som väljer paket 2 utgår ett ekonomiskt stöd på 5 000 kronor.

Läs mer om Världens bästa idrottsförening! här

Annat innehåll

Har din förening en projektidé? Då kan föreningen få stöd till projekt med syfte att förbättra föreningens kultur och struktur så att barn och ungdomar känner sig trygga i föreningen och därmed stannar kvar i den organiserade idrotten. Hör av dig för att diskutera din idé med oss!

Målgrupp

Barn och ungdomar 7-25 år.

Ansökan

Kontakta din idrottskonsulent eller Stephen Odur, This is a mailto link eller 0766-96 73 60.

Idrottsövergripande utbildningar 

Föreningar kan erhålla stöd för att utbilda sina föreningsledare samt sina aktivitetsledare för barn och ungdomar. De idrottsövergripande utbildningar som föreningar kan erhålla stöd för är:

Målgrupp

 • Föreningsledare
 • Aktivitetsledare för barn och ungdomar upp till 25 år

Bidragets storlek

Grundutbildning för tränare: 1 800 kronor. 

Fortsättningsutbildning för tränare: 2 500 kronor. 

Grundutbildning för föreningsledare: 1 000 kronor.

Resterande stöd beskrivs mer utförligt i IdrottOnline. 

Projektstöd via SF

Din förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här