Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF anläggning

Anläggningar och idrottsmiljöer

För att alla människor ska ha möjlighet att idrotta i förening hela livet är det viktigt med ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. För att bidra till det och för att skapa tillgängliga och välkomnande aktivitetsytor för alla i samhället finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet och ett av Riksidrottsförbundets (RF) prioriterade frågor. RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer är en del av idrottsrörelsens nya stödsystem vars syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Inriktningar inom anläggningsstödet

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Så här söker du

  1. När din förening bestämt sig för en projektidé är det dags att ta kontakt med RF-SISU Uppland för rådgivning och stöd inför ansökan.
  2. Ansökan gör du på din förenings sida i IdrottOnline, under fliken ”Idrottsmedel”. Fyll sedan i ansökningsformuläret för det aktuella stödet. För att kunna fylla i ansökan ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel-firmatecknare.
  3. En handläggare hos RF-SISU Uppland går igenom ansökan. Viss komplettering kan komma att efterfrågas till exempel om nödvändiga dokument saknas. När eventuella kompletteringar har gjorts är ärendet redo för beslut.
  4. Vi beslutar om anläggningsstöd vid fyra tillfällen per år. Sista ansökningsdatum inför varje beslutsmöte är: 9 februari, 1 maj, 1 september och 1 november.
  5. Din förening får information om beslutet via mejl relativt omgående efter respektive beslutsmöte.
  6. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. Din förening ska återrapportera till oss senast tre år efter beslut om beviljat stöd.

Att tänka på:

Kontakta oss för en dialog om din förening har behov av stöd för utveckling av anläggning eller idrottsmiljö.

Andra möjligheter till stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd från andra organisationer och myndigheter. 

Hos Allmänna Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd för en lokal eller anläggning som inrymmer nyskapande verksamhet på orten. Minst en av Arvsfondens tre målgrupper (barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning) ska vara med i projektet och föreningen ska ha en plan för hur verksamheten ska kunna bedrivas i minst 10 år. 

Jordbruksverket har ett investeringsstöd som föreningar kan söka med syfte att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.