Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF anläggning

Anläggningar och idrottsmiljöer

För att alla människor ska ha möjlighet att idrotta i förening hela livet är det viktigt med ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. För att bidra till det och för att skapa tillgängliga och välkomnande aktivitetsytor för alla i samhället finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av RF:s prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

För att vi ska handlägga ansökan behöver din förening göra en jämställdhetsanalys. Ladda hem checklistan för jämställdhetsanalysen här

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Kontakta oss för en dialog om din förening har behov av stöd för utveckling av anläggning eller idrottsmiljö.

Andra möjligheter till stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd från andra organisationer och myndigheter. 

Hos Allmänna Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd för en lokal eller anläggning som inrymmer nyskapande verksamhet på orten. Minst en av Arvsfondens tre målgrupper (barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning) ska vara med i projektet och föreningen ska ha en plan för hur verksamheten ska kunna bedrivas i minst 10 år. 

Jordbruksverket har ett investeringsstöd som föreningar kan söka med syfte att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.