Fem sätt att lära och utvecklas tillsammans

Sidan uppdaterades: 25 februari 2024

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig, men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

RF-SISU Upplands idrottskonsulenter kommer gärna och besöker din förening. Tillsammans med föreningen gör vi en analys av verksamheten och ringar in hur just din förenings utvecklingsbehov ser ut. Våra idrottskonsulenter känner till idrottens vardag och och kan med sin kompetens ge stöd och motivation för ett modernt bildningsarbete som leder till att föreningen och medlemmarna utvecklas. Kontakta din förenings idrottskonsulent

Våra fem verksamhetsformer

När din förening vill genomföra folkbildningsaktiviteter tillsammans med oss finns det ett antal olika sätt att göra det på. Vi kallar det för verksamhetsformer. Det finns fem olika verksamhetsformer för lärande: Lärgrupp, kurs, föreläsning, processarbete och kulturprogram. Det är genom att lära i dessa verksamhetsformer som RF-SISU Uppland och din förening kan få statligt stöd. Stöd som innebär ökade möjligheter till fortsatt föreningsutveckling.

Lärgrupp

I en lärgrupp skapar deltagarna själva lärandet genom att diskutera och söka kunskap utifrån aktuella frågor, behov och intressen. En lärgruppsledare stödjer gruppen och ser till att samtal och dialoger utvecklar både individ och förening på bästa sätt. Vi har verktyg och stöd som hjälper er att komma igång med lärgrupper på ett enkelt sätt.

 • Minst tre utbildningstimmar (à 45 min)
 • Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren
 • Lärgruppsledare godkänd av RF-SISU Uppland

Här hittar du mer information om lärgrupper och lärgruppsledare

Starta en lärgrupp

Är du utbildningsansvarig i föreningen kan du själv lägga upp en lärgrupp i IdrottOnline. Guide för att lägga upp lärgrupp i IdrottOnline Glöm inte att närvarorapportera lärgruppsträffarna. Du kan kontakta din förenings idrottskonsulent om du behöver hjälp.

Är du inte utbildningsansvarig i föreningen, kontakta Amanda Älvebrink, amanda.alvebrink@rfsisu.se eller 0790-068361.

Föreläsning

Att lyssna på en föreläsning kan vara en bra start för att få ny inspiration, väcka samtal om viktiga frågor och uppnå ett lärande. En föreläsning kan genomföras inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade och även kombineras med till exempel workshops eller nätverksdialoger av olika slag. Vi har ett brett kontaktnät – låt oss föreslå en passande föreläsare som matchar de behov som er förening har.

 • Minst 30 min
 • Minst fem deltagare exklusive föreläsare

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Vi erbjuder dels idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet, dels lokalt framtagna kurser i allt från trygg idrott till kost och hälsa. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

 • Fastställd kursplan
 • Minst tre utbildningstimmar (à 45 min)
 • Minst tre deltagare inklusive utbildaren
 • Utbildare godkänd av RF-SISU Uppland

Processarbete

Står ni inför en utmaning som kräver att ni tänker om, tänker annorlunda, tänker nytt? Vi erbjuder processledningsstöd för att hjälpa er tänka nytt tillsammans. Det kan till exempel handla om att ni vill ta fram en långsiktig plan med mål och aktiviteter, eller om en grupp som vill utveckla sitt samarbete.

Våra processledare använder olika verktyg och metoder för att kartlägga, utveckla, målsätta, prioritera och analysera – syftet styr valet av metod. Ta kontakt med oss så ser vi till att ni får hjälp att att planera och leda er utvecklingsprocess på ett hållbart sätt.

 • Minst tre utbildningstimmar (à 45 min)
 • Minst tre deltagare inklusive processledaren
 • Processledare godkänd av RF-SISU Uppland
 • Utmynnar i en dokumentation/handlingsplan

Kulturarrangemang

Ibland är det bra att titta vid sidan av idrotten för att väcka inspiration och skapa lärande. Vi kan erbjuda er förening olika typer av kulturarrangemang som ger gemensamma upplevelser, fyller på inspirationen och skapar dialog och engagemang. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans, utställningar med mera.

 • Minst 30 min
 • Minst fem deltagare exklusive föreläsare
 • Kontakta din idrottskonsulent för att få mer information om kulturarrangemang

Sidan publicerades: 26 september 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.