Hem / Utbildning/Folkbildning

Utbildning/Folkbildning

RF-SISU Stockholm är en regional del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens egna studieförbund. Vi arbetar med utbildning och folkbildning i idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet och finns här för att stötta och utveckla föreningar och individer.

Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss och därför har vi ett gediget utbud av utbildningar och folkbildningsinsatser i Stockholmsdistriktet för föreningens olika målgrupper. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss och utbildning och folkbildning på hemmaplan ökar möjligheten för alla att delta. Anmäl dig gärna till någon av våra utbildningar. Du kan också kontakta någon av våra idrottskonsulenter för att få hjälp med att utveckla er förening genom utbildning och folkbildning.

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre.

Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. Vi på RF-SISU Stockholm har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i idrottsföreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Föreningsbesök

Genom föreningsbesöket kommer vi till föreningens hemmaplan. Att träffas hos föreningen gör det enklare att se hur vardagen ser ut, vilket också gör det enklare för våra idrottskonsulenter att ge stöd och motivation för ett bildningsarbete som passar just din förening.

Läs mer om föreningsbesök


Lärgrupp

I en lärgrupp är det deltagarna själva som skapar lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. Just tanken om att du själv är med och påverkar och är delaktig ligger oss extra varmt om hjärtat – att du får möta andra som är i samma situation som dig och får en möjlighet att både lära och läras.

Läs mer om lärgrupper


Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Stockholm finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i allt från att skapa trygga idrottsmiljöer till att linda en stukad fot. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.

Alla våra aktuella kurser hittar du här


Processarbete

Med stöd av RF-SISU Stockholm kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Vi har t ex hjälpt många föreningar med att ta fram en värdegrund där allt föreningen tycker är viktigt samlas på ett ställe, och som alla kan enas om. Frågor som tas upp kan vara vad ni tycker är viktigt, och hur ska ni hantera olika situationer om de dyker upp.

Kontakta din idrottskonsulent för att få veta mer om processarbete.

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. Vi erbjuder årligen en rad föreläsningar runt om i Stockholmsdistriktet för föreningens olika målgrupper och det finns även möjlighet för oss att komma ut till din förening för att hålla i en specifik föreläsning.

Kontakta din idrottskonsulent om du har några frågor eller funderingar kring föreläsningar. 

Alla våra aktuella utbildningar och föreläsningar hittar du här


Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.