Om SISU Idrottsutbildarna

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

RF-SISU Stockholm är en del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund. SISU Idrottsutbildarna är ett av elva statsfinansierade studieförbund och det innebär att verksamheten följer statens mål med folkbildningen som är att den ska ge ”alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

SISU Idrottsutbildarna styrs också av idrottsrörelsens egna mål och folkbildningen är ett viktigt verktyg i det gemensamma arbetet för att nå målen i Strategi 2025.

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och de 19 distriktsorganisationerna. SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, SISU Förlag och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Bosön Idrottsfolkhögskola

Folkhögskolan har inriktning på idrott och hälsa och erbjuder både kortare kurser och heltidsstudier på upp till två år. En folkhögskola är inte bunden till centralt fastställda läroplaner och det gör varje folkhögskola unik med stort studerandeinflytande.

Folkhögskolan erbjuder också egna eller skräddarsydda utbildningar för förbund och föreningar eller ställer upp med resurser i form av lärare eller annan kompetens i kurser och utbildningar.

Bosön, som är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är också navet för SISU Idrottsutbildarnas nationella idrottsövergripande högre utbildning och bildning.

SISU Förlag

Idrottsrörelsens förlag har som uppdrag att samla kunskap inom idrott och göra den tillgänglig för fler. Utgivningen består av såväl tryckta som digitala produktioner och förlaget har ett nära samarbete med många specialidrottsförbund för produktion av utbildningsmaterial och utbildningswebbar. SISU Förlag producerar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna de i stora delar webbaserade idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna.

Riksidrottsmuseet

Museet ligger i museiparken Djurgården i Stockholm och är en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter och ett utbud av programverksamhet som skall tilltala barn och skolungdom lika mycket som den breda allmänheten.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022