Hem / Bidrag och stöd / IdrottOnline

IdrottOnline - idrottsrörelsens verksamhetssystem

Riksidrottsförbundet tillhandahåller en administrativ plattform för idrotten som heter IdrottOnline. Systemet gör det enklare att hantera medlemsregister och rapportera lokalt aktivitetsstöd, LOK. IdrottOnline har även ett webbpubliceringsverktyg där ni kan sköta föreningen/förbundets hemsida.

Alla våra funktioner är kostnadsfria för idrottsföreningar och förbund anslutna till RF. Mer om funktionerna i IdrottOnline

Obs! Av kostnadsskäl kommer RF från och med den 1 januari 2023 inte längre kunna erbjuda gratis hemsidor till föreningar och förbund i IdrottOnline. Övriga funktioner i IdrottOnline kommer att finnas kvar, men föreningar och förbund måste byta leverantör för hemsida senast den 31 december 2022. Mer info om avvecklingen av hemsidesverktyget

Utbildning i IdrottOnline

RF-SISU-distrikten i landet erbjuder regelbundet utbildningar i IdrottOnlines olika delar; hemsida, administration och LOK-stödshantering:

Sök IdrottOnlineutbildningar i hela landet.

Saknas utbildningen du söker ber vi dig kontakta din idrottskonsulent. Vi har möjlighet att anpassa utbildningar efter just din förenings behov. 

När du har frågor om IdrottOnline

Vi finns här för dig när du har frågor eller om någonting krånglar. Du kan på egen hand ta del av manualer, instruktionsvideos och driftstörningsinformation på IdrottOnlines Servicecenter. Där finns även kontaktinformation och möjlighet att ställa frågor eller fylla i ärendeformulär.

Länk till IdrottOnline Servicecenter och support.

Externa bokföringsprogram kopplade till IdrottOnline

Bokföringsprogrammen Fortnox och VISMA eEkonomi är sammankopplade till IdrottOnline och kan underlätta föreningens hantering av avgifter, exempelvis medlemsavgifter och träningsavgifter.