Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Samsyn Norrbotten

Samsyn Norrbotten

Många tvingas välja idrott alldeles för tidigt. I Norrbotten har nu förbunden i innebandy, fotboll, handboll, ishockey och basket gått samman för att ge barn och unga förutsättning att hålla på med flera idrotter längre upp i åldrarna.

Via dialogmetoden Samsyn Norrbotten vill förbunden minska dragkampen om barnen. Det ska vara möjligt att hålla på med flera idrotter samtidigt upp till och med 15 år.  Samsyn Norrbotten tar de ungas perspektiv, stimulerar till livslångt idrottande och ser till att alla får nå sin fulla potential.

Samsyn Norrbottens samordnas av RF-SISU Norrbotten och består av:

I praktiken innebär Samsyn att förbunden ansvarar för att planera sina säsonger i dialog med varandra för att undvika krockar. Förbunden har också gjort en prioriteringsordning av olika nivåer av tävlingsverksamhet och definierat idrotternas hög- och lågsäsonger. Tanken är att det ska bli enklare för den aktive att välja om olika sporters aktiviteter trots allt sammanfaller. I grunden är det alltid den aktives eget val som ska gå i första hand. Ledare uppmanas att prata med varandra för att hitta lösningar i samförstånd, med barnets bästa och vilja i fokus.

Varför behövs Samsyn Norrbotten?

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv. Tvärt emot vad många verkar tro finns det heller inget samband mellan att vara bäst vid 14-15 års ålder och att nå eliten som vuxen.

Det kan dock vara svårt för barn och unga att hålla på med flera idrotter samtidigt. Särskilt om de deltar i någon eller några av de stora lagidrotterna - där säsongerna i hög grad överlappar varandra. Det finns exempel på ledare som ställer krav på att barnen måste träna "deras idrott" för att få vara med och spela matcher. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna "samla på sig" det antal träningstimmar de tror krävs för att nå elitnivå. Det här gamla tänket vill förbunden i fem stora lagidrotter ändra på.

Riktlinjer

Föreningar, ledare och föräldrar bör känna till Samsyn Norrbottens riktlinjer.

 Till riktlinjerna för Samsyn Norrbotten

 Samsyn Norrbotten för föreningarna

För föreningarna innebär det att:

  • riktlinjerna i Samsyn Norrbotten ska vara kända och accepterade bland  alla ledare, föräldrar och aktiva.

  • alla tar hänsyn till att barn och unga kan utöva flera idrotter samtidigt, även under samma säsong.
  • alla har förståelse för att "idrottskrockar" kan uppstå och att kollisionerna alltid ska lösas med våra barn och ungas bästa i fokus.

  • De olika idrotternas ledare ska kommunicera med varandra för att undvika missförstånd och för att skapa samsyn om prioriteringar. Den aktive ska alltid kunna känna sig trygg i sitt val.

Samsyn Norrbotten för föräldrar/ledare

Vår önskan och förhoppning är att du som ledare och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt. Tänk på att ditt förhållningssätt och din attityd gör skillnad.

Om Samsyn inte fungerar

Upplever du att din idrott eller förening/ledare inte agerar enligt överenskommelsen Samsyn ska du i första hand kontakta din idrotts Samsynsansvarige. Vid behov kan du också kontakta Jakob Boudin på RF-SISU Norrbotten, för råd och stöttning.

Kontaktuppgifter till Samsynsansvariga

Norrbottens Basketbollförbund
Jesper Ponturo
070-680 48 48
This is a mailto link

Norrbottens Fotbollförbund
Michael Fleuron
070-651 16 78
This is a mailto link

Norrbottens Handbollförbund
Lena Vikberg
070-295 33 80
This is a mailto link

Norrbottens Innebandyförbund
Conny Björnfot
073-814 60 03
This is a mailto link

Norrbottens Ishockeyförbund
Helge Lauritsen
0920-52 82 82
This is a mailto link

Mer om: Barn- och ungdomsidrott  Trygg idrott