LOK – ett stöd för aktiviteter

LOK-stödet finns för att stödja barn- och ungdomsidrott. Alla idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år kan söka LOK-stöd för genomförda aktiviteter. 

LOK-stöd i coronakrisen

Som förening ska du göra precis som vanligt när du ska registrera LOK-stödsaktiviteter, det vill säga att redovisa de faktiska aktiviteter som genomförts under perioden. Om träningen uteblir på grund av covid-19 så ska den inte heller redovisas som om den har blivit av. Har föreningen ingen ordinarie träning så ska den inte heller redovisas som om den vore genomförd. Däremot om föreningen har annan fysisk aktivitet som är LOK-stödsberättigad så ska den redovisas.

Observera att föreningen fortsatt ska redovisa de faktiskt genomförda aktiviteterna med de deltagare och ledare som deltog.

Riksidrottsförbundet har tidigare meddelat att det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Det pågår ett arbete inom det statliga LOK-stödet för att kunna kompensera föreningar som drabbats av färre redovisade aktiviteter.

Avseende det kommunala LOK-stödet beslutar respektive kommun om hur drabbade föreningar kan kompenseras. I slutet av året blir föreningen kompenserad för utebliven verksamhet i det statliga LOK-stödet. Föreningar ska kunna räkna med ungefär ett lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men RF kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

Om LOK-stöd

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd. Bidraget kan sökas av föreningar som är anslutna till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i ålder 7-25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns).

Det är RF som fördelar och fastställer regelverk för det statliga aktivitetsstödet på uppdrag av regeringen.

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsreglerta kontakt med din kommun eller fråga din förenings idrottskonsulent. 

Så söker du LOK-stöd 

Ansökan om statligt LOK-stöd görs via din förenings sida i idrottens administrativa stödsystem, IdrottOnline.

 Läs manualen för hur du närvaroregistrerar i IdrottOnline.

Sista datum för ansökan 

• Ansökan för aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni: senast 25 augusti.
• Ansökan för aktiviteter genomförda 1 juli-31 december: senast 25 februari

Vid försenad ansökan görs avdrag

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande: 

 • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent. 
 • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent. 
 • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent. 
 • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås. 

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas. 

Regler för närvaroregistrering

Digital närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen (RS) blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020.

Beslutet innebär att föreningen, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

För följande externa system har föreningen i dag möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline:

 • KanslietOnline
 • BRP Systems
 • Sportadmin
 • Svenskalag.se
 • Laget.se
 • CoachHippo
 • MATCHi
 • MyClub
 • Mina Aktiviteter
 • Pastell Data
 • Hippocrates
 • Zoezi

Förenklar för föreningen

2020 kommer RF att släppa en ny mobilapp för att göra det ännu enklare att närvaroregistrera digitalt. Det är helt gratis för föreningen att använda IdrottOnline och den kommande mobilappen.

Digital närvaroregistrering innebär ett antal förenklingar för föreningen:

 • Du riskerar inte att närvarokort kommer bort – allt finns sparat på föreningens IdrottOnline-sida.
 • Alla i föreningen (med rätt behörighet) har åtkomst till materialet.
 • Du slipper räkna ihop dina närvarokort – summeringen sker automatiskt.
 • Du behöver inte hålla koll på årtal och åldrar – systemet summerar automatiskt till rätt åldersgrupp.
 • Du behöver inte själv stämma av mot LOK-stödsreglerna, utan systemet kontrollerar själv och ger direkt kvitto på om det är en godkänd LOK-stödsaktivitet eller inte.
 • Godkända aktiviteter kommer automatiskt med i föreningens LOK-stödsansökan. När det är dags att skicka in ansökan behöver man bara stämma av att allt är närvaroregistrerat och sedan skicka in själva ansökan.
 • Möjlighet att rapportera via mobiltelefon.
 • Det underlättar vid en eventuell kontroll av LOK-stödsansökan: föreningen kan godkänna att LOK-stödsgruppen får tillgång till redovisade aktiviteter och/eller medlemsregister och man behöver då inte skicka in detta per post.
 • Möjlighet finns att skriva ut registrerade aktiviteter som närvarokort, för att till exempel kunna lämna till kommunen.
 • Närvaroregistrerar du i IdrottOnline kan du föra över allt till kommunens system via funktionen ”Kommunfil”, så att ni inte behöver dubbelregistrera föreningens aktiviteter. Ta kontakt med din kommun för att se om de tar emot kommunfilen, eller gå till listan med kommuner som har möjlighet att ta emot kommunfilen.

Frågor om digital närvaroregistrering besvaras av LOK-stödsgruppen via telefon 08-699 61 50 (knappval 3) eller e-post till This is a mailto link.

Läs mer om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets hemsida

Vill ni veta veta mer? Kontakta oss på 035-177400 eller This is a mailto link.