Hem / Bidrag och stöd / Anläggningar och idrottsmiljöer

Projektstöd IF Anläggning 2022

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd Anläggning med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Gotland.

Ansökan
För att ansöka om projektstöd anläggning ska ni alltid börja med att kontakta handläggaren vid RF-SISU Gotland. Detta för att stämma av om projektidén överensstämmer med Riksidrottsförbundets föreskrifter.

Folkbildning
Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan som en hjälp i ert planeringsarbete. Kontakta också er idrottskonsulent vid RF-SISU Gotalnd för ev. hjälp.
Lärgruppsplan hittar ni här Lärgruppsplan anläggningsprojekt.pdf

Ansökningstider:

 • 11 februari
 • 29 april
 • 16 september
 • 11 november

Följande stöd går att söka inom Projektstöd Anläggning:

 • Stöd till idrottsytor, störrre projekt (över 400 000 kr) OBS! RF-SISU Gotland har ingen budget till större projekt
 • Stöd till idrottsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr)
 • Stöd till energi- och miljöprojekt
 • Stöd till renoveringsprojekt
 • Stöd till säkerhetsprojekt
 • Stöd till utrustning för Parasport

Inom alla områden ska projekten genomföras inklusive moms med möjligt undantag för projekt som sker i samarbete med Region Gotland i rollen som byggansvarig.

Vid beviljande av stöd ska de projekt som särskilt främjar föreningens verksamhet inom följande områden prioriteras:

 • Projekt som avser aktivitetsytor (ytor där själva idrotten utövas)
 • Tillgänglighetsanpassning och utrustning för Parasport
 • Nytänkande och innovativa lösningar för idrottsmiljöer
 • Multifunktionella ytor och där flera idrotter kan verka
 • Projekt med tydligt fokus på jämställdhet och jämlikhet
 • Möjlighet till nyttjande året runt eller en längre period av året

Stöd kan även beviljas för projekt som ligger utanför föreningens huvudsakliga idrottsverksamhet. Denna typ av projekt ska dock ges en lägre prioritet.

Andra bidragsgivare
Glöm inte ditt eget Specialidrottsförbund (SF) som också kan ha medel för projektstöd anläggning.

Övrigt:
Allmänna arvsfonden
Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar - Jordbruksverket

När det gäller regionalt drifts- och investeringsbidrag så skall ansökan sändas till Kultur- och Fritidsförvaltningen senast 28 februari. Kultur & Fritid, anläggningsstöd

 

Handläggare RF-SISU Gotland:
Jan Christoffersson 070-622 74 96