Hem / Bidrag och stöd / Anläggningar och idrottsmiljöer

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet (RF) vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, störrre projekt (över 400 000 kr)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för Parasport

Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta handläggaren (se nedan) för att stämma av om er projektidé överensstämmer med RF/SISU:s föreskrifter.

Ansökningstider 2021:

  • 12 februari
  • 14 maj
  • 13 augusti
  • 12 november

 Andra bidragsgivare
Glöm inte ditt eget Specialidrottsförbund (SF) som också har medel för projektstöd.
Allmänna arvsfonden
Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar - Jordbruksverket

När det gäller regionalt drifts- och investeringsbidrag för dessa, så skall ansökan sändas till Kultur- och Fritidsförvaltningen senast 28 februari. Kultur & Fritid, anläggningsstöd

 

 

Handläggare RF-SISU Gotland:
Jan Christoffersson 070-622 74 96