Hem / Bidrag och stöd / Anläggningar och idrottsmiljöer

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Stöden handläggs av RF-SISU Gotland.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, störrre projekt (över 400 000 kr)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för Parasport

Innan föreningen påbörjar arbetet med att fylla i ansökan för anläggningsstöd, kontakta handläggaren (se nedan) för att stämma av om er projektidé överensstämmer med RF/SISU:s föreskrifter.

Ansökningstider 2020:

  • 14 februari
  • 14 maj
  • 14 augusti
  • 13 november

 Andra bidragsgivare

Glöm inte ditt eget Specialidrottsförbund (SF) som också har medel för projektstöd.


Allmänna arvsfonden

Boverket

När det gäller regionalt drifts- och investeringsbidrag för dessa, så skall ansökan sändas till Kultur- och Fritidsförvaltningen senast 28 februari. Kultur & Fritid, anläggningsstöd

Projekt Energismart Idrottsförening

 

Handläggare RF-SISU Gotland:
Jan Christoffersson 070-622 74 96