Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

9 av 10 barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Idrotten ska bidra till att vi mår bra, utvecklas och har roligt. Fokus ska ligga på utveckling snarare än kortsiktiga resultat.

RF-SISU Blekinges idrottskonsulenter utbildar och arbetar med föreningar, förbund, ledare och föräldrar för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Vi följer de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill. Målet är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten, vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl.

Utveckling före resultat

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

Under senare år har en tydlig attitydförändring skett i svensk idrottsrörelse. Allt fler föreningar står bakom principen att tävla på barns villkor. Många av idrottsrörelsens specialidrottsförbund har sett över sina tävlingssystem och infört förenklingar och anpassningar. Mest omtalat är att ett antal lagidrotter beslutat att ta bort tabeller i serier och cuper med barn under 13 år.

Förändringarna har tillkommit utifrån aktuell forskning om barn och ungdomars utveckling. Förbunden vill att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas när de idrottar. På så sätt får de både fler aktiva och ökar chanserna att vinna fler framtida medaljer.

"I mitt barns idrott har de tagit bort serietabellerna, betyder det här att barn inte ska få tävla längre?"

Läs vanliga frågor och svar här

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar inom idrottsrörelsen, när forskning och utbildning finns att luta sig mot. RF-SISU Blekinge har en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, som tillsammans med våra idrottskonsulenter arbetar med att stötta distriktets föreningar och förbund i utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten. Den sakkunnige är också ett stöd för föreningar, styrelser, aktiva och ledare vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten.

Trygg idrott

Under rubriken Trygg idrott har vi samlat bra stödfunktioner ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp.

Läs mer om Trygg idrott

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen.

Vanliga frågor

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott.

Vanliga frågor och svar

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus