Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2023

Hos oss på RF-SISU Blekinge kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025. Stöd kan också sökas från din idrotts specialidrottsförbund.

I Strategi 2025 identifierar idrottsrörelsen två övergripande utmaningar för barn- och ungdomsidrotten. Vi når inte alla och vi tappar för många.

För att möta dessa utmaningar kommer idrottsföreningarna under perioden 2022-2023 kunna söka stöd inom områdena:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Vi tipsar om att också kontakta din idrotts specialidrottsförbund för information om stöd som går att söka via dem.

1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika öppen och tillgänglig för alla. Stödet ska bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik och för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av eller avviker mot idrottens normer.

Exempel på satsningar

  • Utbildningsinsatser för ledare i hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
  • Utveckla föreningens tränings- och tävlingsformer för att inkludera fler längre.
  • Genomföra satsningar för de barn- och ungdomar som inte finns i er förening idag.

2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Men vi vet att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7–25 år är trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar

  • Genomföra idrottsövergripande utbildningsinsatser för föreningsmedlemmar, utvecklingsanpassad fysisk träning etc.
  • Utveckla föreningens arbete inom trygg idrott, ungdomsinflytande etc.
  • Genomföra idrottsövergripande samarbeten och satsningar med andra idrottsföreningar, idrottsskola etc.

Kontakt

För mer information eller ansökan kontakta er förenings idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge.

Hitta er idrottskonsulent

Sidan publicerades: 5 december 2022