Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott 2024-2025

Sidan uppdaterades: 11 december 2023

Hos oss på RF-SISU Blekinge kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er verksamhet för barn, ungdomar samt deltagare med funktionsnedsättning, i linje med målen i Strategi 2025. Stödet kan sökas från 1 januari 2024.

För att stödja föreningar i arbetet med en idrottsverksamhet för barn och unga så att de mår bra, har roligt och känner trygghet, inkludering, delaktighet och lust att utvecklas finns RF:s fem huvudriktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

  • Riktlinje 1: Trygghet
  • Riktlinje 2: Delaktighet
  • Riktlinje 3: Glädje
  • Riktlinje 4: Allsidighet
  • Riktlinje 5: Hälsa

Riktlinjerna ska vara vägledande för att nå målet med projektstödet - att ge fler barn och ungdomar möjlighet att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Läs mer om varje riktlinje på RF:s webbplats här.

Ni kan också söka projektstöd från er idrotts specialidrottsförbund.

Kontakt

För mer information eller ansökan kontakta er förenings idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge.

Hitta er idrottskonsulent

Sidan publicerades: 5 december 2022