Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Workshop: Att leda och utveckla en ideell förening

Workshop: Att leda och utveckla en ideell förening

Ordning och reda och att veta vilka mål föreningen strävar mot är ett önskemål som finns i många föreningsstyrelser. Med vad ska vi börja?

Att leda och utveckla en ideell idrottsförening är vår mest praktiska utbildning. Med 3-5 deltagare/ förening jobbar vi praktiskt med en analys av föreningen med SWOT-metoden. Vi tittar på en handlingsplan, ett årshjul och vi tar tempen på styrelsearbetet.

Innehåll
SWOT-analys (styrkor-svagheter, möjligheter-hot).
Prioritering och genomförbarhet.
Handlingsplan
Årshjul. 

Vi tar tempen på styrelsearbetet: Är alla nöjda? Får alla komma till tals? Är alla väl förberedda? Vi Hur kan en medlems- och ledarenkät se ut och hur använder vi svaren vi får in?

Upplägg
Kvällsutbildning 3 tim.   

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till den styrelse eller grupp som vill ha handfasta tips på hur man på ett enkelt sätt kan börja att kvalitetssäkra sin förening redan dagen efter utbildningen.
Vi vill helst att minst 3 personer/föreningen deltar för att på bästa sätt kunna fortsätta arbetet på hemmaplan.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Tips på litteratur
SISU Idrottsböcker: Processledning i teori och praktik. 

SISU Idrottsböcker: Målstegen 

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.