Värdskap och bemötande

Evenemangs- och arrangemandsutbildning:
Värdskap och bemötande

Volontären är ansiktet utåt i ett evenemang och innehar en mycket viktig roll för ett lyckat genomförande och nöjda besökare.
Som volontär, funktionär och frivilligarbetare kommer du möta många människor och förmedla både information och känslor. Du får veta mer om vad det innebär att vara volontär vid en tävling, match eller arrangemang. Vi pratar om vad du behöver förhålla dig till och vad som förväntas av dig. Vi vill inspirera dig och ge dig kunskap för att kunna bidra till ett fantastiskt besök för åskådaren.
I samband med utbildningen får du kännedom om webbportalen Volontärens Värdskap – hjärtat i evenemanget.

Innehåll: 

  • Förhållningssätt och värdegrund
  • Volontärsrollen – professionell och personlig
  • Säkerhet
  • Miljö och hållbarhet

Upplägg:
Efter önskemål, från introduktion/föreläsning till utbildning 1-2 dagar.

Målgrupp:
Du som jobbar eller någon gång vill jobba som volontär i ett arrangemang, mindre eller större spelar ingen roll. Som volontär har du en roll att fylla oavsett hur litet eller ett stort arrangemang är.
Du som ska ansvara för en grupp volontärer under ett arrangemang - evenemang. 

Förkunskaper:
Inga förkunskaper behövs. Intresse och engagemang för uppdraget som volontär.

Tips på litteratur från SISU Idrottsböcker:
Volontärens värdskap – hjärtat i evenemanget

Idrottsevenemang – handledning från start till mål

Evenemangskartan

Tips på bra länkar: 
RF (Riksidrottsförbundet): Verktyg och handledning för arrangörer

Tips på utbildning: 
Hållbar sponsring - Introduktion/Fördjupning

Marknadsföring i sociala medier

Kontakta din RF-SISU-konsulent om du har ytterligare frågor om utbildningen. 

Sök efter datum då utbildningen genomförs. 

Att sprida kunskapen du får under utbildning till andra i föreningen är bra.
Lär dig mer om hur du kan göra det i lärgrupper.