Hem / Utbildning/Folkbildning / Vårt utbud / Läs mer om varje utbildning / Värdegrundsutbildning: Tävla tillsammans

Värdegrundsutbildning: Tävla tillsammans

"Tävla tillsammas" är ett studiematerial om vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande och hur vi kan främja en positiv matchmiljö i lagidrotter. 

Materialet kan användas i utbildningsform och då riktas till olika målgrupper inom lagidrotter. Till grund för materialet ligger boken Tävla tillsammans, skriven av Erik Andersson. Erik forskar vid Örebro universitet och har även haft stort engagemang i olika tränarroller inom idrotten.

Lärgruppsledaren/utbildaren utgår från boken och handledningen. Beroende på målgrupp används folder för:

Utbildningsmaterialet har tagits fram i samarbete mellan Erik Andersson, Västergötlands Fotbollförbund och RF-SISU Västra Götaland.